Tredemøllen som laksen trenes i i forsøkene, kalles «the flume» og står på Nofimas anlegg på Sunndalsøra (foto: Gerrit Timmerhaus/Nofima).

Sterkere hjerte ved sortering og trening

Forskere vil sortere og trene oppdrettslaks fra startfôring for å gjøre den mer robust til å tåle påkjenninger i sjø.

Oppdrettsnæringen har hatt vedvarende utfordringer med overlevelse etter at smolten er satt ut i sjø. Tall fra Mattilsynet viser at det årlige tapet er på rundt 16 prosent. En betydelig andel skyldes fisk i dårlig forfatning, som dermed er mottagelige for sykdommer og dør relativt raskt etter sjøutsett.

En av Nofimas tilnærminger til høyere overlevelse er trening og sortering av laks.

Seniorforsker Harald Takle på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra, der han trener laks. Treningen skal gi fisken bedre svømme- og hjertekapasitet og gjøre at flere overlever etter utsett i sjø (foto: Terje Aamodt/Nofima).

Seniorforsker Harald Takle på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra, der han trener laks. Treningen skal gi fisken bedre svømme- og hjertekapasitet og gjøre at flere overlever etter utsett i sjø (foto: Terje Aamodt/Nofima).

– Med FitSmolt-prosjektet vil vi finne ut av hvordan smolten kan utvikle enda sterkere motstand mot sykdom, hvordan vi kan få den til å håndtere ulike typer stress bedre og hvordan den kan vokse raskt, og med en naturlig utvikling av organer, sier seniorforsker i Nofima Harald Takle.

Fitsmoltprosjektet er samfinansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Sortering av svømmeferdigheter

Hittil har forskerne vist at sortering basert på svømmeferdigheter hos lakseungene gir postsmolt med 24 prosent kraftigere hjertemuskel, 16 prosent større gjelleoverflate og 66 prosent mer effektiv svømming. Den økte hjertekapasiteten gjør at fisken vokser fortere og motstår sykdom lettere.

Neste steg handler om å trene opp laksen fra startfôring til sjøutsett til å bli sterkere ved hjelp av svømmetrening med rett strømhastighet. Tidligere forskningsresultater tilsier at flere laks overlever etter sjøutsett når de har vært godt trent som smolt. Nå vil forskerne se om de kan få enda mer robust fisk gjennom å trene fisken gjennom hele ferskvannsfasen.

En viktig årsak til at forskerne kobler trening og overlevelse, er at fisken får betydelig bedre svømme- og hjertekapasitet når den har trent.

– Vi vil også sammenligne oppdrettssmolt med villakssmolt for å se etter forskjeller i hjertekapasitet og finne markører for å identifisere disse forskjellene. Villaksen blir hentet fra Lærdalselva siden vi vet at denne elva produserer sterk smolt med god svømmekapasitet. Det langsiktige målet er å sikre at fremtidige oppdrettsgenerasjoner vil være minst like robuste som sine ville søsken, forteller Takle.

 Fiskehelse  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.