Velkommen til fjerde konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra.

Immunsystemet svekket hos laksesmolt

Hvorfor er det i første fasen i sjø at flest oppdrettslaks dør? Genanalyser forskere har gjort viser at oppdrettslaksens immunforsvar nedreguleres under smoltifisering. Det kan gjøre smolten mer utsatt for sykdom.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Lill Heidi Johansen
Kontaktperson
Portrettbilde av Aleksei Krasnov
Aleksei Krasnov

Seniorforsker
Tlf.: +47 64 97 04 84
aleksei.krasnov@nofima.no

Særlig virussykdommer er årsaken til en god del av tap av laks i sjø, som de siste år har lagt på rundt 17 prosent. Nofima har i samarbeid med Veterinærinstituttet sett på hvilke faktorer som påvirker utviklingen av sykdommer i sjøfasen, med fokus på virussykdommene IPN og HSMB.

− Vår tilnærming til høyt tap er at det neppe er enkeltfaktorer som gjør at mye smolt dør, men kombinasjonen av en rekke faktorer, sier Lill-Heidi Johansen, forsker i Nofima og prosjektleder. Nå har en av brikkene falt på plass.

Lett offer i sjø

Forskerne målte først hvilke av fiskens immunrelaterte gener som var aktive rundt smoltifisering. De fant at immunforsvaret, og spesielt den medfødte virusimmuniteten, var nedregulert under smoltifisering og ukene etter. Dette kan gjøre oppdrettslaksen til et lett offer for virussmitte i sjø.

Lakseunger holdt seg friske fra HSMB

Deretter viste forsøk med HSMB smittede lakseunger (parr) og smolt at mens smolten ble syk, holdt lakseungene seg stort sett friske. Genanalyser viste at dette skjer fordi immunforsvaret reagerte raskere hos lakseungene enn hos smolt. Det bekrefter at immunforsvaret mot virus i smolt er svekket.

Forskerne har også dokumentert noe som har vært observert av oppdrettere og veterinærer; at laks som har hatt IPN de første ukene i sjø, oftere får HSMB.

Flere faktorer

Likevel tyder resultatene på at smolten ikke trenger å ha et nedregulert immunsystem for at sykdomsresistensen skal være svekket. Flere faktorer spiller med andre ord inn.

− Det kan for eksempel være ulike produksjonsbetingelser, håndtering, vannkvalitet eller den genetiske bakgrunnen til fisken som påvirker resistensen, sier Johansen. − Mange av faktorene som kan ha negative effekter for fisken etter overføring til sjø, ligger i siste fase av settefiskproduksjonen. Det ønsker vi å jobbe videre med.

Målet er å komme opp med tiltak som kan være med å forebygge og forhindre tap i sjø relatert til sykdom.

Prosjektet er gjort på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, og går i samarbeid med Veterinærinstituttet, AquaGen AS og Patogen Analyse AS.

Fakta om sykdommene

IPN (infeksiøs pankreas nekrose) gir vevsdød i bukspyttkjertel og lever. Dødeligheten kan variere fra ubetydelig og opp til 90 %, og yngel og postsmolt ser ut til å være mest mottakelige. Tallene for de siste årene indikerer en betydelig nedgang i antallet IPN-utbrudd på laks. Det virker som QTL-rogn sammen med økt innsats for å sanere IPN-virus i settefiskanleggene er vesentlige årsaker.

HSMB (hjerte- og skjelettmuskelbetennelse) gir betennelse og celledød i hjertet. Under sykdomsutbrudd har fisken også betennelse i skjelettmuskulaturen. Dødeligheten i affiserte merder kan variere fra ubetydelig til ca. 20 %. Sykdommen er også påvist i settefiskanlegg. Det finnes ingen behandling mot HSMB, men arbeidet med å utvikle en vaksine er i gang.

Kilde: Veterinærinstituttet

 Fiskehelse  

Les mer om:

Relatert innhold