Forskning skaper verdi

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

Når 2014 nærmer seg slutten er det tid for ettertanke og refleksjon. Hvordan har året vi har lagt bak oss vært og hva venter oss i 2015?

Vi søker forskningsbasert kunnskap som kan anvendes til reell verdiskapning i virksomhetene og bransjene vi betjener.

Hvert år gjennomfører Nofima mellom 500–600 prosjekter av forskjellig karakter, fra små, kortvarige problemløsningsoppdrag for den enkelte bedrift, til store, avanserte flerårige forskningsprosjekter. Felles for alle prosjektene er at vi tar utgangspunkt i reelle behov hos næringsaktørene og oppdragsgiverne. Vi søker å bruke den forskningsbaserte kunnskapen slik at den kan anvendes til reelle verdiskapende aktiviteter i virksomhetene og bransjene vi betjener. Vi har deres verdiskaping i fokus. Dette ligger i vårt samfunnsoppdrag.

Dette er ingen lett øvelse. På den ene siden opplever vi at kravene til forskningsfaglig høyde og kvalitet blir større og større, samtidig som vi skal evne å overføre kunnskapen til en næring med mange aktører, med forskjellige interesser og behov. Vi lever i spennet mellom spissforskning på den ene siden og nasjonalt anvendt forskningsbasert rådgivning på den andre. Dette krever disiplin og dyktige, kunnskapsrike medarbeidere. Det har Nofima.

2014 har vært et godt år for virksomheten. Vi har gjennomført mange prosjekter som vil bidra til å øke næringenes konkurransekraft på kort og lang sikt. I tillegg har vi forvaltet våre ressurser på en forsvarlig måte, slik at vi kan levere et positivt, økonomisk resultat.

 2014 har vært et godt år for virksomheten. Vi har gjennomført mange prosjekter som vil bidra til å øke næringenes konkurransekraft på kort og lang sikt.

Det siste er viktig, ikke minst med tanke på videre utvikling. Nofima skal ikke betale utbytte, men anvender overskuddet målrettet til investeringer i ny kompetanse og i moderne forskningsinfrastruktur. Allerede i nest år vil vi investere betydelig i nye, fremtidsrettede prosjekter for å ligge i faglig forkant. Vi må bygge kunnskap for svare på utfordringer som på sikt skal bidra til økt verdiskaping for bedrift og samfunn.

Nofima er næringslivets forskningspartner. Vi leverer og skal fortsette å levere fremragende forskning for morgendagens mat, enten denne har sin opprinnelse i åker, merd eller hav.

Jeg benytter anledningen til å takke alle våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og virkemiddelapparatet, og ikke minst alle Nofimas dyktige medarbeidere, for god forskningsinnsats i 2014.

Med de beste ønsker om en God Jul og et Godt og fremgangsrikt Nytt År!

 

Relatert innhold