600.000 kroner til Nofima for å utvikle metoder for å avsløre fiskerikriminalitet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima
600.000 kroner til Nofima for å utvikle metoder for å avsløre fiskerikriminalitet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Forprosjekt om fiskekrim

600.000 kroner til Nofima for å utvikle metoder for å avsløre fiskerikriminalitet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

– Fiskerikriminalitet er ran av fellesskapets ressurser satt i et stort ulovlig økonomisk system, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker i sin åpningstale på den nasjonale konferansen om  fiskerikriminalitet som ble holdt i Tromsø i dag. Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet var arrangør, og samlet nasjonale og internasjonale aktører med kontroll og forvaltningsmyndighet i næringen.

Av konkrete strakstiltak varslet Aspaker oppretting av en Nord-Atlantisk etterretningsgruppe mot fiskekriminalitet. Nofima fikk også bevilget 300.000 kroner til et forprosjekt som skal utvikle en kontrollmetodikk for ressurskriminalitet. Norges Råfisklag går også inn med 300.000 kroner, så her går myndigheter, næring og forskning sammen for å forebygge og avsløre fiskerikriminalitet.

Prosjektet skal ledes av seniorforsker Edgar Henriksen. Prosjektet har som ambisjon å beskrive kontrollutfordringene, beskrive metoder som kan bidra til å avdekke adferd som indikerer ulovlige handlinger og utvikle bedre kontrollsystemer.

Nofima gjennomførte i 2013 en spørreundersøkelse om fiskejuks hvor de mottok over 300 svar fra fiskere og fiskekjøpere, om lag 40% av fiskerne svarte at jukser selv, og om lag 60% svarte at fiskere de har nær kjennskap til underrapporterer.

Foto: Marit Rein/Nofima
Fiskeriministeren åpnet fiskekrimkonferanse i Tromsø i går med å bevilge penger til Nofima og et prosjekt som skal utvikle en kontrollmetodikk mot ressurskriminalitet. Foto: Marit Rein/Nofima.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold