Aksjon mot matkriminalitet

Organisert matkriminalitet og svindel er på full fart inn i matbransjen. I dag møttes myndigheter og forskere på Nofima for å dele erfaringer og samordne tiltak for å bekjempe bevisst og ubevisst matjuks.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Olivenolje, sjømat og alkoholholdige drikkevarer er blant de matvarene i verden det jukses mest med, kunne prosjektleder Petter Olsen fortelle da han innledet til workshop i dag i Nofimas lokaler i Tromsø. 25 deltakere fra blant andre  Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Skatteetaten og Toll- og avgiftsdirektoratet, var samlet om en tematikk alle var kjent med på ulike nivåer innen kontroll- og forvaltning av sjømatbransjen.

Stor ulovlig økonomi

– Per i dag er vi ikke i stand til å dokumentere omfanget når det gjelder feilmerking av sjømat. Men vi snakker i mange tilfeller om bevisst feilmerking hvor formålet er økonomisk gevinst. Det er  fiskerikriminalitet, og vi har et omfattende tverrfaglig arbeid foran oss i å samordne data. Dette må på plass for å komme feilmerking til livs langs hele verdikjeden, sier Thord Monsen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Prosjekt FoodIntegrity

Og nettopp samarbeid og samordning er bakgrunnen for initiativet fra seniorforsker Petter Olsen som leder arbeidspakken innen fisk og sjømat i EU-prosjektet «FoodIntegrity». Dette er det største forskningssatsingen på juks og feilmerking i Europa, og prosjektet som omfatter deltakelse fra flere land har en varighet på fem år.

-Vi har ikke så mye eksakt dokumentasjon på hva som foregår per i dag, men vi vet nok til å ta denne formen for organisert kriminalitet på høyeste alvor. Internasjonal presse har avslørt og omtalt svindel med olivenolje og honning, og de har pekt på at organiserte kriminelle kjøper nedlagte matproduksjonsanlegg for å utøve sin ulovlige produksjon. Undersøkelser fra USA viser at opp mot 33% av den omsatte sjømaten er feilmerket til konsument, og at feil oppgitt fiskeart forekom i hele 77% av sushirestaurantene. I Europa er det grunn til å forvente at omfanget av feilmerkingen er signifikant, men ikke så omfattende som i USA. Dette er en av tingene som skal undersøkes i prosjektet, sier Olsen,

Mye penger, lave straffer

Det er store penger i den ulovlige virksomheten, og straffene er forholdsvis lave.

FoodIntegrity-prosjektet har som mål å utvikle en felles verktøykasse som kan avsløre juks og kriminalitet. Innen fisk og sjømat finnes en hel masse data allerede, det handler om å få registreringene samordnet. Og deretter få laget nødvendige lover og forskrifter og andre endringer man mener må til for bekjempe problemet.

-Et av målene er få etablert registreringsbaserte metoder for å identifisere juks og feilmerking, sier Olsen.

 Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker