Laksen står i sentrum i det nye senteret for oppdrett i lukkede anlegg. Foto: Terje Aamodt/Nofima.
Laksen står i sentrum i det nye senteret for oppdrett i lukkede anlegg. Foto: Terje Aamodt/Nofima.

Blir SFI-vert for fremtidens lukkede oppdrettsanlegg

Nofima er en av de 17 utvalgte som fredag ble tildelt vertskap for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal bidra til å løse noen av oppdrettsnæringens hovedutfordringer som lus og dødelighet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Senteret skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

– Dette er med på å løfte havbruksnæringen og leverandørindustrien videre til neste generasjon havbruk, sier Nils Haga, divisjonsdirektør i matforskningsinstituttet Nofima.

Neste generasjon havbruk vil innebære innføring av et nytt ledd i produksjonen mellom settefiskfasen i ferskvann og matfiskfasen i åpne merder i sjø: Postsmoltfase i lukkede anlegg.

Økt overlevelse, mindre lus og rømming er sannsynlige konsekvenser av denne postsmoltfasen.

Økt kontroll i akvakultur

Senteret skal hete CtrlAQUA (Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture), og seniorforsker Bendik Fyhn Terjesen i Nofima på Sunndalsøra blir senterleder. Seniorforsker Harald Takle i Nofima på Ås vil lede arbeidet med forebyggende fiskehelse i senteret, mens Lars Ebbesson i Uni Research i Bergen skal lede arbeidet med fiskeproduksjon og velferd Universitetet i Bergen vil ha hovedansvar for forskerutdanning i senteret.Totalt budsjett for CtrlAQUA er 196 millioner kroner over åtte år.

Nåløyet for å komme gjennom som SFI var trangt blant de 57 søknadene som var i finalerunden, og i følge Norges forskningsråd var nivået på søknadene svært høyt.

Ivrig på å komme i gang

Seniorforsker Bendik Fyhn Terjesen er ivrig etter å komme i gang med å jobbe frem de beste biologiske og teknologiske løsningene for laksen, oppdretteren og miljøet i de åtte årene som kommer.

– Vi er jublende glade for at vi nå har fått penger til å forske på dette temaet med innovasjon som mål. Nettverket vi har av forskere, leverandørindustri og oppdrettsnæringen i dette store prosjektet er ivrige og forventningsfulle, sier Fyhn Terjesen.

Forventningsfulle fordi hensikten med sentertildelingen er at innovasjonsevnen i det norske næringslivet skal styrkes, og fordi det forventes at senteret skal bidra til å løse utfordringene oppdrettsnæringen står overfor.

I tiden fremover vil en betydelig del av produksjonen av laks holdes i lukkede anlegg på land eller semilukkede anlegg i sjø. Forsøk gjort av Nofima og partnere viser at hold av lakseunger i lukkede anlegg over lengre tid enn det som er vanlig i dag gir en kontroll over produksjonen som er bra for fisken. Det gir en dramatisk lavere dødelighet.

− Basert på den forskningen vi allerede har mener jeg det er grunnlag for å anbefale å holde laksen i lukkede anlegg med full kontroll på vannkvaliteten og uten å forstyrre fisken, til den er postsmolt på godt over 250 gram. Da er den betydelig mer robust enn ved 80 gram som er vanlig størrelse for utsett i åpne merder sjø i dag. Flere laks vil da overleve sjøfasen, sier Fyhn Terjesen.

Om senteret

Det overordnede målet til CtrlAQUA er å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Fokus vil være innovasjoner for de strategiske periodene i laksens produksjonssyklus, slik som postsmoltfasen. Senteret vil derfor kunne bidra til å løse næringens hovedutfordringer, og legge til rette for en bærekraftig vekst frem mot år 2050.

Målrettet forskning for oppdrettsnæringen

Vertsinstitusjonen Nofima AS samarbeider med forskningspartnerne UNI Research AS, Universitetet i Bergen og NTNU. Utenlandske forskningspartnere er Freshwater Institute, USA og Gøteborg Universitet.

Bedriftspartnere fra leverandørindustrien er Krüger Kaldnes AS, Pharmaq Analytic AS, Pharmaq AS, Oslofjord ressurspark AS, Storvik Aqua AS og Aquafarm Equipment AS.

Fra oppdrettssiden deltar Marine Harvest ASA, Grieg Seafood ASA, Lerøy Vest AS, Cermaq Norway AS, Bremnes Seashore AS, Smøla klekkeri og settefiskanlegg AS, Marine producers Norge AS og Firda sjøfarmer AS.

 

 Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker

 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.