Mari Moren er nå leder for avdelingen Ernæring og fôrteknologi med 25 kunnskapsrike og engasjerte forskningsfaglig ansatte på Sunndalsøra, Ås og i Bergen.
Mari Moren er nå leder for avdelingen Ernæring og fôrteknologi med 25 kunnskapsrike og engasjerte forskningsfaglig ansatte på Sunndalsøra, Ås og i Bergen. Foto: Marit Rein/Nofima

Mari Moren ny forskningssjef

Mari Moren startet som forskningssjef i matforskningsinstituttet Nofima 1. oktober. Hun vil ha kontorsted ved selskapets avdeling i Bergen, og vil styrke Nofimas posisjon i vestlandsregionen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Mari Moren
Mari Moren

Forskningssjef
Tlf.: +47 922 37 121
mari.moren@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

Mari Moren får ansvaret for Nofimas avdeling Ernæring og fôrteknologi som er en av fire forskningsavdelinger i divisjon Akvakultur. Avdelingen utfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter langs hele verdikjeden i havbruk, og har særlig fokus på forskning på nye fôrråvarer, fôrteknologi og ernæringsrelaterte problemstillinger.

− Ernæring og fôrteknologi er fagområder innen havbruk som hele tiden vil utvikle seg fordi nye arter, råvarer og produksjonsformer krever dette. I denne stillingen vil jeg kunne bidra til at forskningen og utviklingen på fagområdene blir enda mer framtidsrettet, sier Moren.

– Jeg ser fram til å ta del i arbeidet Nofima allerede gjør for havbruksnæringen.

Mari Moren kommer fra en stilling ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES) som forskningssjef. Hun har professorkompetanse i fiskeernæring og har særlig jobbet med mineraler og vitaminer i tidlige livsstadier. Hun har også erfaring med alternative fôrråvarer.

Noen av Morens roller i Nofima vil være å lede og følge opp den faglige og økonomiske utviklingen og bidra til å identifisere og utvikle nye markedsmuligheter. Hun vil få overordnet ansvar for en gruppe på 25 kunnskapsrike og engasjerte forskningsfaglig ansatte på Sunndalsøra, Ås og i Bergen.

Administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen, er glad for at Mari Moren takket ja til stillingen.

− Bergen er Norges tyngdepunkt innen havbruk, og for Nofima er det viktig med en sterkere tilstedeværelse og synlighet på Vestlandet. Med Mari Moren på plass i Bergen har vi forankret vår faglige posisjon og ledelse sterkere til byen og regionen, sier Fylling-Jensen.

Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet har 350 ansatte og en årlig omsetning på rundt 530 millioner kroner. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

 Ernæring og fôrteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold