Forskningsprosjektet består av til sammen seks rapporter.
Et årlig barometer eller tilstandsrapport som skal fortelle hvordan det står til med bærekraften i den norske havbruksnæringen, er under utvikling. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Lokalitetstilgang avgjørende for vekst

Den fremtidige lokalitetstilgangen er avgjørende for videre vekst i havbruksnæringen. Det er hovedkonklusjonen i et forskningsprosjekt som legges fram onsdag.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfond (FHF) har Nofima sammen med Universitetet i Tromsø, SINTEF Fiskeri og havbruk og Bygdeforskning gjennomført et forskningsprosjekt som tar for seg havbruksnæringens fremtidige lokalitetstilgang.

Havbruksnæringens utvikling, struktur og ny kunnskap om smitte- og miljøforebyggende tiltak har synligjort et behov endret lokalitetsstruktur.

– Dagens plan- og forvaltningssystemer er ikkje tilpasset god arealforvaltning, sier forsker Otto Andreassen som har ledet forskningsprosjektet.

Kommunestruktur

I prosjektet blir utdatert regelverk og veiledere påpekt. Kommunestrukturen er også en utfordring da mange kommuner enkeltvis er for små for en helhetlig planlegging av kystarealene.

– Interkommunalt samarbeid om sjøområdene er relativt nytt i forhold til lignende samarbeid på andre områder. Det er klart at mange kommuner, særlig små distriktskommuner mangler eller har liten plankompetanse og derfor kan tenkes å ha stor nytte av samarbeid på plansiden, sier forsker Roy Robertsen i Nofima.

Det er mange kommuner som nå er i ferd med å rullere eller lage nye planer og vi ser en stor økning i interkommunal planlegging for sjøarealet.

– Hele 65 kommuner som er engasjert i seks ulike prosjekter i fylkene Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hordaland utarbeider felles kystsoneplaner, sier Otto Andreassen.

Til nå har samarbeidskommuner i liten grad fått frem operative planer, dog er mange prosjekt midt i prosessen, og det er for tidlig å konkludere om det er en funksjonell løsning.

– Kunnskapsgrunnlag relatert til havbruksnæringens samfunnsøkonomiske ringvirkninger kan brukes som innspill i kystsoneplanleggingsprosesser. «Kystplan Helgeland» er et prosjekt som pågår, hvor målet er å få utformet og vedtatt en interkommunal kystsone plan for 13 kommuner på Helgeland, sier Roy Robertsen,

Forskningsprosjektet består av til sammen seks rapporter. Resultatene legges frem på en konferanse på Værnes onsdag.

Styringsgruppe

Styringsgruppen har bestått av Snorre Jonassen – CermaqNorway AS (leder), Stig Nilsen – Lerøy Seafood Group ASA, Alf Jostein Skjærvik – SalMar ASA, Roger Bekken – Norway Royal Salmon ASA, Alf-Gøran Knudsen – Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Knut Hjelt – FHL (observatør), Kristin Sæther – NSL (observatør), Kjell Maroni FHF (observatør/kontaktperson FHF).

 Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker