Mens det finnes flere matsuvenirer fra landbruket, er mye ugjort i sjømatnæringene. Potensialet for å få norske sjømatminner med i feriekoffertene er stort, i følge forskerne.
Mens det finnes flere matsuvenirer fra landbruket, er mye ugjort i sjømatnæringene. Potensialet for å få norske sjømatminner med i feriekoffertene er stort, i følge forskerne. Foto: Audun Iversen/Nofima

Turister ønsker seg lekre sjømatminner

Gir du turistene smaksprøver, lager praktiske og pene forpakninger for maten som gjør den lett å ta med i kofferten hjem, får du turister til å handle matminner fra Norge, viser ny forskning fra Nofima.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Morten Heide
Morten Heide

Forsker
Tlf.: +47 908 49 530
morten.heide@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf.: +47 900 40 615
audun.iversen@nofima.no

I en ny undersøkelse har Nofima-forskerne Trude Borch, Morten Heide, Audun Iversen og Themis Altintzoglou hatt fokus på sjømat og sjømatsuvenirer som reiselivsprodukt i Norge. De har kartlagt hva som finnes av tilgjengelige produkter for turister, og hva det er som gjør at turister handler matsuvenirer. Mens det finnes flere slike produkter fra landbruket, er det her mye ugjort innen sjømatnæringene. Potensialet for å få norske sjømatminner med i feriekoffertene er stort, i følge forskerne. Sjømatnasjonen Norge kan ha mye å tjene på å lage lekre sjømatsuvenirer.

Gi turistene smaksprøver

Tilrettelegging og økt oppmerksomhet på hva turistene er villige til å betale og ta med seg hjem, var derfor viktig i Nofima-kartleggingen «Turisters matpreferanser og kjøpsadferd».

-Turistene bør ha smakt matproduktene i løpet av ferien, produktet må være lett å få tak i, det bør være typisk norsk og det må være enkel å frakte med seg hjem. Andre praktiske forhold som at produktet ikke lekker i kofferten eller blir stoppet i tollen, er også viktig, sier forsker Trude Borch. Undersøkelsen viser også at turisten ikke nødvendigvis er så opptatt av om matvaren er lokalt produsert, bare den er norsk og produktene bør derfor merkes deretter for å synliggjøre norsk opprinnelse.

-Pris er også viktig, men ikke viktigst for valg av matsuvenirer. Kvalitet, kjennskap og opplevelsen rundt maten er faktisk viktigere. Det overrasket oss at pris ikke ble vektlagt høyere som et hinder for å kjøpe matminner fra Norge, sier Borch.

Norge har uklar matprofil

Samtidig viser tidligere undersøkelser at mat ikke er en faktor for valg av Norge som reisemål.

-Norge har ikke noen klar matprofil, til tross for at vi selv har en oppfatning av at vi har solide mattradisjoner. Dette står i kontrast til kunnskapen vi har om at mat er en viktig del av reiselivsopplevelsen. Mat er et viktig element av enhver feriereise – uavhengig av hva som er gjestens formål med Norgesbesøket.

Dette innebærer blant annet at turistene ikke ser ut til å ha noen klare matpreferanser for Norge. Brunost vet mange om, og røkelaks. Det er også klart for mange turister at vi er en sjømatnasjon, og det finnes nok noen forventinger til sjømaten i Norge.

Forskerne Audun Iversen, Trude Borch og Morten Heide sammen med gavepakningen med lofotpostei og lever de fikk laget som et testprodukt. (Themis Altintzoglou var ikke til stede da bildet ble tatt).

Forskerne Audun Iversen, Trude Borch og Morten Heide sammen med gavepakningen med lofotpostei og lever de fikk laget som et testprodukt. (Themis Altintzoglou var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Marit Rein/Nofima

Da Nofima-forskerne kartla sjømatprodukter som kunne fungere som matminne for turister, fant de ulike varianter av laks, ørret, sild, makrell, kaviar, skalldyr, krabbe og tørrfisk. Problemet med mange av disse er at de ofte ikke er tilgjengelige, hensiktsmessig pakket eller merket for utenlandske turister.

Laget en testpilot med lever og rogn

Forskerne fikk også laget et testprodukt finansiert av Innovasjon Norge sitt Marine Verdiskapningsprogram. King Oscars hermetiske Lofotpostei og Lofotlever ble sirlig dandert i en dekorativ eske med det norske flagg, et vakkert bilde av Lofoten og historien om torskens kjærlighetsreise nettopp dit. Gaveeska inneholdt også serveringsforslag. Innpakningen var eksklusiv og ble lagt ut for testsalg på Hurtigrutene, hoteller og et sjømatutsalg i Lofoten. I tillegg prøvde de ut forskjellige priser på produktet og fant at betalingsviljen blant turistene lå på om lag 99 kroner for de to boksene.

-«Gamle» varer i ny innpakning, altså. Vi gjennomførte også en spørreundersøkelse blant 300 hurtigruteturister for å kartlegge deres vilje og kriterier for å kjøpe matminner. Et viktig funn er at dersom turistene også hadde fått smake på et matprodukt på reisen, viste de større vilje til å kjøpe produktet med seg hjem, forteller forskerne.

Stort potensial for sjømatminner

Spørreundersøkelsen kartla også at hver reisende hadde et budsjett fra 981 kroner til 2300 kroner som de ville bruke på suvenirer på reisen. Turistene ble kategorisert i de to gruppene innovative og konservative. De innovative var både mer villig til å smake og kjøpe nye matprodukter, og de hadde det største budsjettet på suvenirer. Dette er turistene som også brukte mest penger på mat underveis generelt.

Matminner er blitt en viktig del av feriehandelen. Nordmenn handler ofte vin, olivenolje, spekeskinker og andre lokale delikatesser med seg hjem. Å ta med seg mat og drikke hjem fra en reise forlenger og forsterker ferieopplevelsen, og i en studie fra USA ble mat rangert på tredjeplass som attraktiv suvenir etter bøker og kunsthåndverk.

-Når vi vet hvor mange som utenlandske turister som besøker Norge årlig så er det et stort potensial for sjømat også som suvenirprodukter, sier forskerne.

 Markedsforskning    Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Filer og lenker