Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF) har finansiert prosjektet som har vært ledet av Nofima med Universitetet i Tromsø, Sintef Fiskeri- og Havbruk og Bygdeforskning som samarbeidspartnere.
Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF) har finansiert prosjektet som har vært ledet av Nofima med Universitetet i Tromsø, Sintef Fiskeri- og Havbruk og Bygdeforskning som samarbeidspartnere. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Forventer debatt om arealbruken

Nofima legger 8. oktober fram en ny rapport om arealbruk og ringvirkningene for havbruksnæringen. En liten del av rapporten ble lagt fram på Værnes forleden, og det er forventet at rapporten skaper ny debatt om arealbruken langs kysten.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Intrafish.no og andre nyhetskanaler har allerede plukket opp deler av rapporten som blant annet skisserer hvor effektiv de forskjellige fylkene er.

– En liten del av rapporten ble lagt fram forleden, mens rapporten i sin helhet legges fram 8. oktober på Værnes, sier forsker Otto Andreassen som sammen med forsker Roy Robertsen har ledet arbeidet.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF) har finansiert prosjektet som har vært ledet av Nofima med Universitetet i Tromsø, Sintef Fiskeri- og Havbruk og Bygdeforskning som samarbeidspartnere.

– Lokalitetstilgang er avgjørende for havbruksnæringens framtidige vekst. Denne veksten er ikke uproblematisk fordi bruken av kystsonen utfordres av mange interesser og brukere, sier Roy Robertsen.

– Når næringen skal legge beslag på større areal må den også bli flinkere til å synliggjøre ringvirkningene, sier Otto Andreassen.

Nofima la i fjor fram en ringvirkningsrapport for Troms fylke. I den nye rapporten om tilgang på nye lokaliteter, kommer flere ringvirkningsanalyser.

I «Kystplan Helgeland» er målet å utforme en interkommunal plan for 13 kommuner. Der er havbruksaktøren Nova Sea studert. Den ene bedriften kjøpte de to siste årene tjenester for 2,66 milliarder kroner og sysselsettingseffekten var 124 årsverk.

Laksenæringens totale arealbeslag av havoverflate er i dag 59 kvadratkilometer.

– Med et arealbeslag i overflaten på størrelse med to ganger Ullevål stadion, så produserer næringen fiskekjøtt tilsvarende den årlige produksjon av kjøtt i Troms og Finnmark. Tilgang til sjøareal er en viktig rammebetingelse med dagens produksjonsteknologi og våre naturgitte fordeler med lang kyst og fjorder har gjort oss til verdens største og beste lakseoppdrettsnasjon, sier Roy Robertsen.

 Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold