Grûnder Svein Kvalvik og Nofima-forsker Sten Siikavuopio mottar i dag Forskningsrådets innovasjonspris for luktagnet som er det første vitenskaplig dokumenterte agnet på verdensmarkedet.
- Systematiske feltforsøk gjort på en vitenskapelig måte har ført til det jeg vil kalle gjennombrudd i vår forskning, sier seniorforsker Sten Siikavuopio i Nofima (venstre). Bak produktet står gründer Svein Kvalvik og firmaet Polybait AS med base i Forskningsparken i Tromsø. Foto: Bjørn Joachimsen/Nofima

Torsken biter på nyvinning

Nyvinningen fra Polybait vil kunne revolusjonere linefisket nasjonalt og internasjonalt. Det kan bli slutt på å benytte matfisk som agn.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Sten Ivar Siikavuopio

Seniorforsker
Tlf.: +47 976 98 241
sten.siikavuopio@nofima.no

Nofimas feltforsøk med lukteagnet Kvalvikbait er meget oppløftende, og agnet er søkt patentert nasjonalt og internasjonalt. Innovasjonen skapt gjennom forskning kan føre til storfangst og mer bærekraftig fiske.

– Systematiske feltforsøk gjort på en vitenskapelig måte har ført til det jeg vil kalle gjennombrudd i vår forskning. Som forsker mener jeg vi klarer steget fra laboratorium til industrialisering, sier seniorforsker Sten Siikavuopio i Nofima.

I fjor ble luktagnet lansert som en krem for fritidsfiskere etter omfattende forskning. Mens agnet har vært på markedet har forskningen fortsatt i havet. Siikavuopio kan nå dokumentere at effekten i fjordene er like gode som i laboratorium. Feltforsøkene har vært rettet spesielt mot torsk.

Vitenskapelig gjennombrudd

– I vinter har vi gjort vitenskapelige gjennombrudd, og til høsten starter linefiskeforsøk i stor skala. Forskningen viser at 60 gram av dette produktet har samme effekt som ett kilo sild brukt som agn. Med andre ord skaper dette et mye mer bærekraftig fiske, sier forsker Sten Siikavuopio.

Det er søkt om en rekke patenter for KvalvikBait, blant annet en internasjonal patentsøknad. Bak produktet står gründer Svein Kvalvik og firmaet Polybait AS med base i Forskningsparken i Tromsø.

Foreløpig er det forsket fram en krem som benyttes av fritidsfiskere som lokkemiddel på jigg, flue med mer. For fritidsfisket bygges det opp et forhandlernett i Norge. I tillegg til norske forhandlere skal produktet selges på Ebay og Amazon, og sammen med Innovasjon Norge starter markedsundersøkelser i England og Tyskland.

Signert avtale

– Feltforsøkene og videreutviklingen av produktet har vært så oppløftende at jeg er sikker på dette blir et etterspurt produkt, sier gründer Svein Kvalvik. 65 forhandlere er på plass i Norge og nylig signerte firmaet avtale med Gresvig-kjeden.

I løpet av vinteren har forskerne forbedret produktet. Lukten er forsterket og sammensetningen forsterket, slik at agnet gir mer lukt og limeffekten er bedre.

Høstens storskalaforsøk med linefiske støttes av Fiskeridirektoratet med 430.000 kroner. Det blir leid inn båter som skal bruke KvalvikBait i stedet for tradisjonell agn.

– Så langt har dette først og fremst vært et produkt for sportsfiskere, men nå oppskaleres det og industrialiseres, sier Svein Kvalvik.
Lukt fra restavfall

KvalvikBait er et kunstig agn basert på restråstoffer fra fiskeindustrien. Disse ekstraktene produseres ved Nofimas anlegg i Kaldfjord og er blitt forbedret siste halvår. Sammen med partnerne på Furuflaten arbeides det nå med å etablere produksjonsbedrift.

– Vi lager nå agnet som en kabel til linefiskerne som kuttes opp når det blir egnet. Det skjer til høsten, men nå gleder vi oss først og fremst over de fremskritt forskningen har gitt den siste tiden sier Svein Kvalvik.

Agnet forurenser ikke og er biologisk nedbrytbart. Med bruk av restavfall fra fiskeproduksjonen, brukes ikke annen fisk til agn slik det er vanlig for linefiske. Dette betyr at linefisket blir mer bærekraftig og vi kan skreddersy lukt og smak for å oppnå et selektivt fiske.

Fakta om Kvalvikbait

  • Luktagnet utviklet av gründer Svein Kvalvik fra Lofoten sammen med forskere fra matforskningsinstituttet Nofima, SINTEF Materialer og kjemi og de tre industripartnerne Borregaard AS, Akvaren AS og Haplast AS.
  • Lokkemiddelet for fritidsfiske er en gele/krem som selges på tuber. Innholdet er utvunnet fra marine restråstoffer. Forskerne har gjennom forsøk kommet frem til tre typer agn med ulike smaksstoffer. De tre lokkemidlene er spesialtilpasset torsk, kveite og ørret/laks/røye.
  • Lineagnet er en kunstig nedbrytbar matrix som ligner på vanlig fiskekjøtt. Denne lades med lukt/smak som er tilpasset forskjellige fiskeslag og kan egnes manuelt eller automatisk.
  • Forskningen som ligger bak det nye agnet er støttet av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Mabit.

 Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker