Skipper Mannvik fester sekken til pumpeslangen. Vakuumpumpen leverte 20 tonn per time. Foto: Nofima.

Torsk tatt med trål overlever med vakuumpumping

Forsøk i samarbeid med Nergård Havfiske AS viser at pumping fra trål er mer skånsomt for fisken enn å løfte hele sekken opp på dekket. Overlevelsen blir høyere, kvaliteten bedre og vi vet nå mer om hvordan fremtidens tråler kommer til å se ut.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn-Steinar Sæther
Bjørn-Steinar Sæther

Seniorrådgiver bistilling
Tlf.: +47 77 62 92 28
bjorn.s.sather@uit.no

Forsøkene om bord på tråleren «J. Bergvoll» i mai viser at pumping er vesentlig mer skånsomt enn slippsetting og at overlevelse på 80–100 % av fangsten, avhengig av art, er realistisk.

Fisk tatt med trål bør holdes levende i tanker i 5–6 timer, lenge nok til at den får fjernet blod fra den hvite muskulaturen.

– Det er første gang i verdenshistorien man bruker vakuumpumping for å få fisken om bord fra trålsekken. Med pumping er fisken i kontakt med vann hele tiden og vil ikke utsettes for gravitasjon. Metoden gjør at trålfanget fisk kan få minst like god kvalitet og pris som linefanget fisk, sier seniorforsker Kjell Midling i Nofima, leder av leder Nasjonalt kompetansesenter for levendelagring av fisk.

Foto av vakuumpumpe på tråler.

Alle tilgjengelige kraner og vinsjer måtte til for å koble slanger foram hvert pumpeforsøk. Lavtrykkspumper og vakuumpumper til interntransport vil bli totalintegrert på fremtidens trålere. Foto: Nofima.

Ombygging eller nybygg

Mulighetene ved å bruke ny teknologi i trålnæringen belyses i et pågående prosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Flere rederier vurderer pumping av fangsten i forbindelse med nybygg eller ombygging av eksisterende fartøy.

Nofima jobber videre med Nergård Havfiske AS, skipsdesigner, redskapsprodusent, pumpeleverandører og utstyrsprodusenter for å gjøre trålfanget fisk så god som mulig.

– Vår kunnskap om levendefisk er nøkkelen til trålernæringens fremtid. Den nye teknologien bygger på 25 års erfaring på hva fisk tåler, og hvilke betingelser den må ha for å overleve. Dette bestemmer hvordan den nye teknologien vil se ut, sier Midling.

 

CRISP

Forskningen er en del av det store CRISP-prosjektet, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon innen bærekraftig fangst, kvalitet og økonomi.

Målet med CRISP er å bidra til økt verdiskaping i den norske sjømatnæringen og redusere miljøbelastningen.

Flere av prosjektene som ligger bak den nye teknologien er også finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

 Fangstbasert akvakultur  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter