– Hensikten med ConsumerCheck er å gjøre det enklere for produsentene å tolke komplekse og sammensatte resultater, slik at de blir mer treffsikre i sin produktutvikling, forteller seniorforsker Tormod Næs. Foto: Kjell J. Merok/Nofima.

Lettere å lykkes med produktnyheter

Sunnhetstrenden preger mange av nyhetene i dagligvarehyllene. Når matprodusenter introduserer nye matvarer i butikkene, må de kjapt finne ut av om de faller i smak hos forbrukerne. Nå skal en ny programvare gjøre det enklere for produsentene.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tormod Næs
Tormod Næs

Seniorforsker
Tlf.: +47 913 52 032
tormod.naes@nofima.no

Blant statistikkforskerne på matforskningsinstituttet Nofima finner vi seniorforsker Tormod Næs. Han jobber i grenselandet statistikk, datamodellering og sensorikk, og har hatt ansvaret for å utvikle ConsumerCheck, en programvare som gir matprodusenter muligheten til å kartlegge sammenhengene mellom forbrukerpreferanser, kjemiske og sensoriske egenskaper som blant annet smak.

Mer treffsikker produktutvikling

– Hensikten med ConsumerCheck er å gjøre det enklere for produsentene å tolke komplekse og sammensatte resultater, slik at de blir mer treffsikre i sin produktutvikling, forteller Tormod Næs.

Han legger til at det normalt kreves gode ferdigheter i statistikk for å kunne nyttiggjøre seg all informasjon som samles inn ved forbrukerundersøkelser, sensoriske tester og kjemiske analyser. Med ConsumerCheck blir dette langt enklere fordi de aktuelle valgmulighetene er begrenset til de statistiske analysemetodene som gir et riktigst beslutningsunderlag. Når valget av metode er gjort, laster produsenten inn sine data, og får resultatene presentert i form av forståelige grafer og diagrammer.

Sammensatte svar gir økt innsikt

Metodene som legges til grunn er variansanalyse og multiblokkanalyser, det vil si metoder som studerer relasjoner mellom ulike typer informasjon (ulike datasett) og kan gi mer sammensatte svar. De kan for eksempel koble sensoriske og kjemiske egenskaper med hvilke egenskaper forbrukerne setter pris på, hvilke holdninger og vaner forbrukerne har, og med demografiske forhold.

Hos Nofima er det blant annet gjennomført en undersøkelse av lettyoghurt med unge forbrukere. Følgende informasjon ble samlet inn, og koblet sammen: Sensoriske dommere karakteriserte ulike varianter av lettyoghurt, og plasserte dem på et smakskart. Kjemisk analyse viste fordelingen av innholdsstoffene i de ulike yoghurtene. Forbrukerundersøkelser ga svar på hvordan yoghurtene falt i smak, og hvilke egenskaper ulike forbrukergrupper (demografiske forhold og holdninger) satte pris på og hvilke de mislikte.

Det viste seg at unge, norske forbrukere smaksmessig prefererer søt yoghurt (i blindtest), men informasjon om et lavere sukkerinnhold kan trekke smaksopplevelsen i positiv retning for lav-sukker yoghurter.

Consumercheck for alle

Det er mange faktorer som påvirker gjenkjøp, blant annet smak, emballasje, holdbarhet og plassering i butikk. Med ConsumerCheck får produsentene mulighet til å samle all kunnskap om hva forbrukerne vil ha og om produktet i en og samme modell. Programvaren kan selvfølgelig brukes for alle typer bransjer.

– Datamodelleringen er den samme enten du skal selge en bil, elektronikk eller mat. Tenk hvor mye produktutvikling og forbrukerkunnskap det ligger for eksempel i lukten inne i en ny bil, sier Næs.

Fakta om prosjektet og programvaren

ConsumerCheck har vært et fireårlig, brukerstyrt prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Tine ved Hilde Kraggerud har vært prosjektleder. Prosjektdeltakere i tillegg til Tine og Nofima har vært Fjordland, Arcus, Norgesgruppen UNIL, Salmon Brands og NCE Culinology. Bedrifter og København Universitet i Danmark har vært viktige samarbeids- og diskusjonspartnere.

ConsumerCheck er et gratis open source program, som kan lastes ned fra consumercheck.co og fra nofimamodeling.org. I boken Statistics for sensory and consumer science kan du bruke kapitlene 8 og l 9 som en brukerveiledning til ConsumerCheck.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker