Kun halvparten av polyfenolene, også kjent som antioksidanter, som opprinnelig finnes i solbær ender opp i juicen. Resten ligger igjen i pressrestene. Foto: Frukt.no.

Juicen kan bli sunnere

Mange av de sunne stoffene i bær sitter i skallet og frøene, men når bærene presses til juice siles de bort. Nå er det utviklet en effektiv metode for å nyttiggjøre seg disse sunne restene.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Kjersti Aaby
Kjersti Aaby

Forsker
Tlf.: +47 909 72 164
kjersti.aaby@nofima.no

Stipendiat Linda Holtung ved matforskningsinstituttet Nofima har i sitt doktorgradsarbeid både sett på hvordan bærene kan utnyttes bedre og studert helseeffektene av å drikke en sunnere juice.

Hun har sett at kun halvparten av polyfenolene, også kjent som antioksidanter, som opprinnelig finnes i solbær og blåbær ender opp i juicen. Resten ligger igjen i pressrestene.

Valget falt på solbær

− I dette prosjektet har vi i samarbeid med TINE SA, Findus og Fellesjuice laget en «Optijuice» som består av den kommersielt tilgjengelige juicen «MANA Blå» beriket med naturlige antioksidanter fra solbærpressrest, forholdstallene var 85 prosent MANA og 15 prosent solbærekstrakt fra pressresten. Dette gir forbrukeren en sunnere juice mens industrien oppnår en mer effektiv og miljøvennlig prosedyre hvor råvarene blir bedre utnyttet, forteller Linda Holtung.

Bakgrunnen for å studere effektene av å utnytte skallet og frøene er basert på kunnskap fra tidligere forskning ved Nofima. Forskning som har vist at en veldig stor del av polyfenolene finnes i skallet og frøene til bæret. I tillegg til solbær undersøkte forskerne effekten av blåbær, bringebær og eple, men det var solbærene som kom best ut.

Først studier av celler så forsøk med personer

Før forskerne gikk i gang med å la personer teste Optijuicen, jobbet de med å utvikle et best mulig ekstrakt. De kom frem til at de fikk høyest konsentrasjon av polyfenoler og best helseeffekt hvis de ekstraherte ved høy temperatur i løpet av ganske kort tid. Nærmere bestemt ved 80-100 °C i 4-15 minutter.

− Vi startet med å gjøre studier i cellemodeller, og så at de hadde hemmede effekt på blant annet kreftceller, samt at markører for både blodtrykk og betennelsesreaksjoner reagerte på ønsket måte. Da vi gikk over til de kliniske studiene så vi at effektene vi hadde målt i cellestudiene ble bekreftet  i intervensjonsstudien, sier veileder og forsker Kjersti Aaby i Nofima.

130 personer deltok i intervensjonsstudien

Deltakerne, som hadde lett forhøyet blodtrykk, ble delt inn i tre grupper. En gruppe fikk placebo-drikke, en annen fikk ren MANA-juice og den siste fikk Optijuice.

− Studien varte i tolv uker, og ga oss nyttige svar på hvordan polyfenolene virker på kroppen. Det blir en vinn-vinn situasjon. Produsentene kan utnytte bærene bedre og forbrukerne kan få en sunnere juice, sier Linda Holtung.

Både gruppen som drakk MANA og gruppen som drakk Optijuice opplevde at blodtrykket sank. I tillegg hadde gruppen som drakk Optijuice en nedgang i en markør for såkalt oksidativt stress, som er assosiert med blant annet kreft og hjerte- og karsykdommer.

­- Det er verdt å merke seg at den positive effekten som ble målt av solbærekstraktet ikke skyldes effektene av C-vitamin, for mens halvparten av polyfenolene blir igjen i pressresten, går all vitamin C over i juicen, sier Kjersti Aaby.

Fakta om doktorgraden og prosjektet

Linda Holtung har fra tidligere en mastergrad i molekylær medisin. Hun disputerer 28. august ved Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag. Avhandlingens tittel er «Bær pressrest – verdifull kilde til polyfenoler med potensielle helseeffekter» og veiledere er Professor Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, samt forskerne Kjersti Aaby og Stine Grimmer, begge Nofima.

Doktorgraden, som har vært knyttet til prosjektet Optijuice, er finansiert av Norges forskningsråd gjennom Bionærprogrammet samt TINE SA, som også er prosjekteier for Optijuice . Andre samarbeidspartnere er Universitetet i Oslo, Findus og Fellesjuice.

 Mat og helse  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Filer og lenker