Foto av flyvende fiskefôr
Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Kunnskap har gitt fôrrevolusjon

I løpet av få år har laksenæringen gått fra å være en storforbruker til å bli netto produsent av marint protein. Fôrrevolusjonen er gjort mulig gjennom kunnskap om laksens ernæringsbehov.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Trine Ytrestøyl
Trine Ytrestøyl

Seniorforsker
Tlf.: +47 412 29 744
trine.ytrestoyl@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Marta Bou Mira
Marta Bou Mira

Forsker
Tlf.: +47 458 61 831
marta.bou@nofima.no

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker ønsker seg en femdobling av oppdrettsnæringen innen 2050. Vekstambisjonen forutsetter at næringen finner fôrråvarer som kan erstatte tradisjonelt fiskemel og fiskeolje, som det blir stadig større knapphet på.

Norsk laksenæring har de siste to årene vært nettoprodusent av marint protein.

Forsker Trine Ytrestøyl ved Nofima dokumenterte på Havbrukskonferansen 2014 at fôrrevolusjonen allerede er godt i gang.

 Ernæring og fôrteknologi  

Les mer om: