Foto av flyvende fiskefôr
Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Kunnskap har gitt fôrrevolusjon

I løpet av få år har laksenæringen gått fra å være en storforbruker til å bli netto produsent av marint protein. Fôrrevolusjonen er gjort mulig gjennom kunnskap om laksens ernæringsbehov.

Kontaktperson
Portrettbilde av Marte Avranden Kjær
Marte Avranden Kjær

Post doc.
Tlf.: +47 930 62 149
marte.kjaer@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Trine Ytrestøyl
Kontaktperson
Portrettbilde av Marta Bou Mira
Marta Bou Mira

Postdoktor
Tlf.: +47 64 97 01 56
marta.bou@nofima.no

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker ønsker seg en femdobling av oppdrettsnæringen innen 2050. Vekstambisjonen forutsetter at næringen finner fôrråvarer som kan erstatte tradisjonelt fiskemel og fiskeolje, som det blir stadig større knapphet på.

Norsk laksenæring har de siste to årene vært nettoprodusent av marint protein.

Forsker Trine Ytrestøyl ved Nofima dokumenterte på Havbrukskonferansen 2014 at fôrrevolusjonen allerede er godt i gang.

 Ernæring og fôrteknologi  

Les mer om: