Foto av datamaskin
I dag er det få eller ingen oppdrettere som bruker de fortløpende registreringene til mer enn daglig drift. Målet med dataverktøyet FindIT er å bruke produksjonsdata strategisk, både til analyse av egen produksjon og som et verktøy for benchmarking. Foto: Kjell J. Merok/Nofima

Oppdrettere kan tjene mer på produksjonsdata

I mengden av data som oppdrettere registrerer, ligger det skjulte mønstre av årsakssammenhenger. I dag er det få eller ingen som bruker de fortløpende registreringene til mer enn daglig drift. Analyse av produksjonsdata er komplisert, og krever verktøy som er mer avansert enn det som er tilgjengelig.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Grete Bæverfjord
Grete Bæverfjord

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 28 508
grete.baverfjord@nofima.no

Målet med dataverktøyet FindIT er å bruke produksjonsdata strategisk, både til analyse av egen produksjon og som et verktøy for benchmarking.

Hva er FindIT

FindIT er et unikt verktøy for å lagre og analysere produksjonsdata, og for benchmarking. Systemet er utviklet først og fremst for analyse av data fra settefisk, men kobles til produksjonsresultater helt fram til slakt. Data fra mange oppdrettere sendes inn til systemet, og hver enkelt oppdretter kan bruke systemet til å finne nye sammenhenger i resultatene for sin egen produksjon. Til det får de støtte i data fra andre produsenter som ligger inne i databasen.

Nå foreligger det en prototype. Et kommersielt tilgjengelig, lisensbasert system skal være på markedet om to år.

Forsker i Nofima, Grete Bæverfjord, vil snart invitere norske oppdrettere med.

‒ I dag sitter mye av kunnskapen i hodene til dem som for tiden jobber på hvert enkelt anlegg, mens datagrunnlaget er gjemt i filer og ringpermer som ingen bruker. Etter hvert som produksjonen oppskaleres er det umulig å holde oversikt uten å ha gode verktøy. Vi jakter etter varig kunnskap som kan generes utfra dataene som allerede registreres på anleggene, sier Bæverfjord.

Sikkert system

‒ Det er viktig å understreke at systemet er helt sikkert, sier Bæverfjord.

Det betyr at enhver deltaker får se og jobbe med sine egne data. Når en deltager analyserer underliggende sammenhenger vil hun i tillegg bruke informasjonen som ligger i data fra andre, men uten å kjenne identiteten til dataene.

Kunnskapen kan brukes til å forstå fortiden, styre nåtiden og forutse fremtiden.

Et verktøy for datamining og benchmarking

Ideen til verktøyet kom gjennom arbeidet i EU-prosjektet FineFish, som spesielt lette etter årsaker til skjelettmisdannelser i oppdrett. Det var lite informasjon å hente om årsaker fra oppdretternes egne produksjonsdata, noe som var en vekker for oppdretterne selv.

Med dette som bakteppe fikk det belgiske firmaet Pepite i oppdrag å utvikle en prototype på et analyseverktøy, der variasjon i produksjonsdata og produksjonsresultater over tid brukes til å finne underliggende sammenhenger som ikke er synlige på annen måte. Løsningen ble «dataminig» og verktøyet heter FindIT.

Datamining baserer seg på store datamengder, og bruker maskinkraft til å finne mønster i dataene som menneskehjernen ikke har kapasitet til. Datamining er et fagfelt innen informatikk som kombinerer en rekke ulike teknikker som for eksempel mønstergjenkjenning og statistisk modellering.

Systemet forutsetter store datamengder, og verdien av FindIT vil øke med antall deltakere og med tid. Det skal defineres et sett med mål for prestasjon i de ulike produksjonsfasene, f.eks. overlevelse i startfôring, tilvekst i ulike perioder, og prosent superior på slaktelinja. Disse prestasjonsmålene vil tilpasses til art og produksjonsform. Ved å følge disse over tid, og samtidig ha linken til produksjonsbetingelser, er det mulig å hente ut sikker kunnskap om hva som gir gode resultater og hva som gir dårlige.

Et helt nytt produkt med lengre rekkevidde i tid

‒ Dette verktøyet kommer ikke til å lanseres som noe alternativ til andre dataverktøy på markedet. FindIT bruker det samme datagrunnlaget, men med datamining bygger den på helt andre analyseprinsipp.

Fordelene med FindIT er:

  • Kunnskap utvikles i fellesskap, uten at enkeltprodusenter trenger å vise kortene
  • En grundig analyse av produksjonsdata gjør at oppdrettere i fremtiden unngår å gjøre samme feil om igjen, og at de kan finne suksessoppskrifter for videre drift
  • Oppdrettere som bruker FindIT får forsprang på konkurrenter som ikke bruker det

‒ Det skulle da være gode muligheter for at resultatet blir raskere fremskritt og økt lønnsomhet, sier Bæverfjord.

Veien videre

Grete Bæverfjord og Synnøve Helland i Nofima har vært med i utviklingen og deres rolle nå er å implementere verktøyet i norsk oppdrett. De er i dialog med de norske prosjektdeltakerne for å tilpasse systemet best mulig til norske forhold.

‒ Når vi har systemet i drift vil det bli åpnet for deltakere utenfor prosjektgruppa. Vi ser at sør-europeiske yngelprodusenter melder seg som aktive deltakere i det arbeidet som kommer nå, og det er allerede stor interesse fra lakseprodusenter i andre land. For at FindIT skal være nyttig for norsk oppdrett er vi avhengige av å få tilgang til norske data, slik at vi kan sikre at systemet tilpasses også laksefisk, ikke bare marine varmtvannsarter, sier Bæverfjord.

Fakta om FindIT

  • EU-prosjektet FindIT starter opp våren 2014, og har mål om å videreutvikle, tilpasse og kommersialisere dataverktøyet FindIT
  • FEAP, den europeiske fiskeoppdrettsorganisasjonen, koordinerer prosjektet og vil sitte med ansvaret for databasen og for å sikre dataene mot misbruk.
  • Det belgiske IT-selskapet Pepite som har utviklet FindIT verktøyet for fiskeoppdrett, har også utviklet tilsvarende system for prosessindustri
  • Datasystemet bak FindIT består av en stor, anonym database som samler alle data fra alle produksjoner. Hver enkelt bruker (produsent) får tilgang til sine egne data, og til summen av andres data.
  • Anleggets/selskapets data blir ikke synlige for andre enn de som har eierskap til dem, men vil samtidig inngå anonymt i den felles databasen og i de store analysene.
  • De norske oppdrettsselskapene Lerøy og Bolaks er med i EU-prosjektet, og tre av deres settefiskanlegg skal teste prototypen

 Ernæring og fôrteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold