Foto av prosjektdeltakere
Oppstartmøte på Nofima 14. mars 2014. Fra venstre: Oddveig Storstad, Øydis Ueland, Therese Hagtvedt, Solveig Langsrud, Elin Røssvoll, Bendik M. Samuelsen, Nina Veflen Olsen og Joachim Sholderer. Foto: Wenche Aale Hægermark/Nofima

Matkriser, og hvordan de bør kommuniseres

Det trengs mer kunnskap om hvordan matkriser best kan kommuniseres. Det gjelder enten de kommer i form av matbårne sykdomsutbrudd eller matskandaler, som fjorårets hestekjøttskandale.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Nå settes det i gang et forskningsprosjekt der hovedmålet er å gi retningslinjer for best mulig risikokommunikasjon under en matkrise.

– I krisesituasjoner, som for eksempel under hestekjøttskandalen, ble forbrukerne sjokkert, næringsmiddelindustrien rystet og mattrygghetsmyndighetene var usikre på hvordan de skulle reagere. Krisekommunikasjon har vært et underprioritert område. Det ønsker vi å endre på, sier prosjektleder og seniorforsker Nina Veflen Olsen i matforskningsinstituttet Nofima.

Hun legger til at kommunikasjon med forbrukere er en av de viktigste faktorene for effektiv håndtering og kontroll ved matbårne sykdomsutbrudd eller matskandaler.

Konkrete kommunikasjonsretningslinjer

Mer kunnskap om håndtering av matkriser kan påvirke både bærekraften og verdiskapningen i matindustrien. En krise kan føre til store økonomiske utlegg i seg selv, men  blir krisen i tillegg dårlig håndtert, kan den skape stor mistillit blant forbrukerne.

Per i dag finnes det kun generelle anbefalinger for krisekommunikasjon på matområdet. Mange studier på utviklingen av helsetrusler har enten vært begrenset til individuelle oppfatninger av risiko eller hvilke institusjonelle tiltak som har blitt iverksatt som respons til slik risiko.

Prosjektet vil utvikle et omfattende rammeverk for forståelse av:
a) forbrukeroppfatninger om mattrygghet
b) hvordan oppfatninger endres ved krisesituasjoner
c) hvordan denne informasjonen kan brukes i en kunnskapsbasert tilnærming til risiko- og krisekommunikasjon.

I tillegg til å informere så vel myndigheter som matprodusenter om den mest effektive måte å kommunisere med forbrukere under en matkrise, vil relevante kommunikasjonsverktøy og -strategier tas frem.

 

Fakta om prosjektet

  • Prosjektet Matkriser: Forbrukeroppfatninger, risikokommunikasjon og krisehåndtering er et tre årig prosjekt som ledes av Nofima ved prosjektleder og seniorforsker Nina Veflen Olsen.
  • Øvrige deltakere i prosjektet er Århus universitet (AU Cognition and Behaviour Lab), Handelshøyskolen BI og Norsk Senter for Bygdeforskning.
  • En post.doc-stilling er knyttet til prosjektet.
  • Prosjektet er finansiert av BIONÆR programmet ved Norges forskningsråd.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon    Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter