TV 2 intervjuer Nofima-forsker Kjell Midling
Det var stor medieinteresse for åpningen av forskningsprosjektet CATCH. Her intervjuer TV 2 Nofima-forsker Kjell Ø. Midling. Foto: Morgan Lillegård/Nofima

Sammen for bedre kvalitet på torsken

Åtte næringsaktører og representanter fra fem universiteter skal gjennom forskningsprosjektet CATCH bidra til bedre kvalitet på torsk.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

Det fireårige prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og tar for seg hele verdikjeden fra villfanget torsk tas opp av havet og til den ligger i handlekurven hos forbrukeren. Forskningsrådet har bevilget 29 millioner kroner for å optimalisere verdipotensialet for fangstbasert akvakultur.

Dempe sesongvariasjon

Kystflåten fisker to tredjedeler av kvoten i løpet av tre måneder. CATCH skal forske på hvordan fisken kan lagres i «fiskehotell», slaktes på et senere tidspunkt da prisen er høyere, og hvordan den kan foredles slik at forbrukerne får et høyverdig kvalitetsprodukt.

Den fangstbaserte torskenæringen er preget av store sesongsvingninger i volum og uforutsigbar kvalitet som bidrar til svak utnyttelse av en svært viktig naturressurs. Et ensidig fokus på volum og priskonkurranse gjør at potensialet når det gjelder kvalitet, differensiering og lønnsomhet på ingen måte er optimalt utnyttet.

Næringsnær forskning

CATCH er et visjonært forskningsprosjekt hvor formålet er å fange det optimale verdipotensialet for fangstbasert akvakultur, fra den levende torsken ankommer fiskehotellet og fram til konsument.

Industripartnere i CATCH er Kransvik AS, Myre Havbruk AS, Nic Haug AS, Halvors Tradisjonsfisk AS, Nergård AS, Tommen Gram, Multivac og Coop Norge.

Forskningspartnere er UiT, Zurich University, UiS, Duke University og Aarhus School of Business.

CATCH ledes av seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg fra Nofima og har oppstart 1. april.

Filmer

 

 

 

 Fangstbasert akvakultur    Markedsforskning    Sjømatindustri    Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter