Foto av en familie som spiser middag
Et nystartet forskningsprosjekt skal se på hvilke mekanismer som påvirker smaksutvikling hos barn, for å øke forbruket av sunn mat. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Barn og smak

Hva du spiser i unge år legger grunnlaget for hvordan du spiser senere i livet. Et nystartet forskningsprosjekt skal se på hvilke mekanismer som påvirker smaksutvikling hos barn, for å øke forbruket av sunn mat.

Kontaktperson
Portrettbilde av Valérie Lengard Almli
Valérie Lengard Almli

Seniorforsker
Tlf.: +47 911 66 405
valerie.lengard@nofima.no

I prosjektet, som ledes av matforskningsinstituttet Nofima, deltar representanter for norske matprodusenter samt nasjonale og internasjonale forskningsinstitutt.

– For bedre å forstå hva som former folks spisevaner, skal vi undersøke utviklingen av smaksopplevelser, smakspreferanser og matvalg hos barn. Denne kunnskapen vil gi matprodusentene viktig innsikt som igjen bidrar til utvikling av sunn mat som barn foretrekker, sier forsker og leder for prosjektet Valerie Almli i Nofima.

Foto prosjektdeltakere Barn og smak

Oppstartmøte på Nofima 19. mars 2014. Foran fra venstre: Ida Synnøve Grini, Nanna Lien, Paula Varela, Valerie Almli, Gunn Helene Arsky, Tone Eikrem Nyvold og Urd Bente Andersen. Bak fra venstre: Margrethe Hersleth, Maan Singh Sidhu, Sophie Nicklaus, Kari Birgitte Melvær Wiig, Hilde Kraggerud og Kari Wulf. Foto: Kjell J. Merok/Nofima

Utvikling av den norske smaken
Ved å følge 4-åringer over en to-årsperiode til de fyller 6 år vil forskerne se hvordan aksepten for ulike grunnsmaker (salt, søtt, surt, bittert og umami) utvikler seg i lys av familiens matvaner. I tillegg ønsker forskerne å finne svar på hvilke mategenskaper som samspiller og påvirker mataksept og matvalg for barn i alderen 6-8 år. Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til å utvikle en praktisk smaksguide med råd om barns aksept av sunn mat rettet mot matindustrien og andre aktører.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere forskningsbasert kunnskap om mekanismer for smaksutvikling hos barn, for å kunne stimulere forbruket av sunn mat basert på norske råvarer.

Fakta om prosjektet

  • Prosjektet, Utvikling av den norske smaken: Barn og preferanser for norsk mat, er et fireårlig prosjekt som ledes av Nofima ved prosjektleder og forsker Valerie Almli. Øvrige deltakere i prosjektet er INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Universitetet i Oslo (både Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Måltidets Hus v/NCE Culinology, Bama, Norgesmøllene, Tine, Kavli og Orkla Foods.
  • Prosjektet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (FFL/JA), Orkla Foods, Tine Norgesmøllene, Kavli, Bama og Måltidets Hus v/NCE Culinology. Det er et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) og pågår ut 2017.

 Mat og helse    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Les mer om:

Relatert innhold