Foto av fisketurist som har fanget torsk
Stolt fisketurist på skreifiske i Nord-Norge. Det nye systemet gjør det enkelt for han å rapportere inn fangsten sin. (Foto: Ernst Furuhatt / nordnorge.com / Bodø).

Turister får rapportere fiskelykke

Et nettbasert rapporteringssystem kan gi sikrere tall på fisketuristers fangster og bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av norsk fisketurisme.

Det finnes ikke noe offentlig register over turisters fiskefangster i Norge, og ingen obligatorisk fangstrapportering. Fisketurismenæringen er i stor vekst, og situasjonen har skapt bekymring for effekten som dette fisket har på norske fiskebestander.

Et nytt verktøy for rapportering av fangst er nå utviklet spesielt for fisketuristnæringen. Registreringen kan gjøres med en app på et nettbrett, eller via en nettleser. Sist sommer ble prototypen testet ut.

Turistene må motiveres

Fem turistfiskebedrifter i Troms var med på testen, både små og store bedrifter. Bedriftene oppfordret sine fiskende gjester til å registrere sin daglige fangst. Turistene fikk tilgang på nettbrett med en fiskeregister-app, og slik ble det enkelt for turistene å rapportere fangst.

Turistene rapporterte fangst på torsk, sei, hyse og kveite. Verktøyet er laget på norsk, engelsk og tysk, men siden det ble brukt foto av de ulike fiskeslagene, stilles det få krav til språkkunnskaper.

Testen viste at turistenes motivasjon for å rapportere inn fangster var varierende, men at positiv holdning og oppfordring fra eierne av fiskecampene bidro til at flere rapporterte. Noen ønsket å rapportere anonymt, antakelig på grunn av frykt for overvåkning fra myndighetene. Gjennom testperiodene fikk man også bekreftet at tilgang på nettbrett økte motivasjonen, og det kom fram mange gode ideer til videre utvikling av systemet.

Fakta på bordet

Trude Borch har i mange år forsket på fisketurisme. Hun har bidratt i utviklingen av prototypen med råd om brukervennlighet og om hva som skal til for at fangstdata som rapporteres er solide.

– Skal man få til en bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning av denne næringen, er det avgjørende å ha kunnskap om de faktiske forhold. Fakta er også viktig for å dempe konflikten mellom turistfiskebedrifter og vårt tradisjonelle yrkesfiske. Et verktøy som dette rapporteringssystemet kan være en viktig brikke i dette, sier Borch.

– Det finnes ingen oversikt over hvor mange bedrifter som driver fisketurisme i Norge i dag, og en obligatorisk registrering av slike bedrifter vil også være positivt, både med hensyn på kartlegging av fangster og myndighetskontroll, sier Borch.

Dagens forvaltning av fisketurisme begrenser seg til regler for bruk av fiskeredskap, antall kilo fisk man kan ta med ut av landet, og minstemål på fisk som tas i land. Borch presiserer at det ikke finnes noen begrensing på hvor mye fisk man kan ta ut av havet, kun hvor mye fisk som kan tas ut av landet.

Ærlige rapporter

I forbindelse med uttestingen av rapporteringsverktøyet kunne turistfiskebedriftene følge med på hvor mye som ble rapportert inn hos dem hver dag. De fleste bedriftene mente det var ganske stort samsvar mellom innrapporterte tall og faktisk fangst. Ofte satt turistene sammen med eierne av fiskecampen og registrerte fangstene.

– Skal frivillig innrapportering fungere, må bedriftene selv være motiverte for å få deres kunder til å rapportere fangsten, og legge til rette for det. Men det kan hende et ris bak speilet også må til, mener Borch.

En mulig løsning som er skissert, er at turister må kunne vise en kvittering for innrapportert fangst, en slags «sluttseddel», før de får ta sine 15 kilo fisk ut av landet.

Avventer kommersialisering

Tura AS fikk flere gode ideer gjennom uttestingen. Blant annet arbeides det med å gjøre rapporteringsverktøyet tilgjengelig i båter og på mobil, noe som vil forenkle innrapporteringen ytterliggere.

– Det er foreløpig ikke noe krav fra myndighetene om å rapportere inn fangst fra turistfiske. En ytterligere kommersialisering av systemet vil derfor avhenge av en avklaring av dette fra myndighetshold, sier prosjektleder i Tura AS, Ottar Remmen.

 Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker

Lenker: