Foto av Nofimas resirkuleringsanlegg på Sunndalsøra
På Sunndalsøra kan europeiske forskere bruke Nofimas høyteknologiske fasiliteter med resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg. Foto: Kjell J. Merok/Nofima

Gratis tilgang til forsøksfasiliteter

Gjennom EU-prosjektet AQUAEXCEL kan europeiske forskere søke om å gjennomføre forsøk ved 22 forsøksfasiliteter i Europa. Norske forskere kan også søke om å bruke 17 andre europeiske fasiliteter gjennom dette prosjektet. Nofima ønsker å ta imot flere europeiske forskere.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Per S. Brunsvik
Per S. Brunsvik

Innovasjonskoordinator
Tlf.: +47 415 22 948
per.brunsvik@nofima.no

Matforskningsinstituttet Nofima har to forskningsfasiliteter i dette programmet, som er svært moderne og velutstyrte med mange muligheter.

I AQUAEXCEL prosjektet forenes de store europeiske forsøksfasilitetene innen akvakultur med kapasitet til å utføre forsøk på en rekke kommersielt viktige arter i ulike typer produksjonssystemer. Fasilitetene er gjort tilgjengelig for forskermobilitet gjennom «Trans national Access» (TNA) med støtte fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (infrastruktur).

Muligheter

Nofima har to fasiliteter å tilby: Nofima senter for resirkulering i akvakultur (NCRA) på Sunndalsøra, og Nasjonal avlsstasjon for torsk utenfor Tromsø.

Disse to fasilitetene dekker et bredt spekter av produksjonssystemer (resirkulering av vann, gjennomstrømming, klekkeri); miljø (ferskvann og sjøvann, kaldt og temperert vann); produksjonsskala (forsøksskala, medium og industriskala); fiskearter (laks, regnbueørret og torsk); og kompetanseområder (fôr og ernæring, fysiologi, helse og velferd, avl og genetikk, og akvakultur-teknologi).

Søknadsfrist 13. juni

Forskere som er interessert kan foreslå prosjekter som inkluderer besøk av en, muligens to personer til den valgte fasiliteten i opptil tre måneder. Fristen for denne utlysningen er 13. juni. Bruk av fasilitetene, reise og opphold, dekkes gjennom AQUAEXCEL, i samsvar med reguleringer som ligger ute på www.aquaexcel.eu. Her kan man også finne informasjon om hvordan man søker, og finne oversikt over de norske forskningsfasilitetene som er tilgjengelig utover de som her er nevnt, blant annet hos Havforskningsinstituttet, SINTEF og NTNU.

Hovedmålet for AQUAEXCEL prosjektet er å fremme bedre koordinering av bruken og utviklingen av forskningsfasiliteter i toppklasse. Et mål er også å stimulere til problembasert forskning og kunnskapsutveksling for mer effektivt å kunne støtte utviklingen av en bærekraftig europeisk oppdrettsnæring av høy kvalitet, med redusert miljøpåvirkning.

 Avl og genetikk    Produksjonsbiologi  

Relatert innhold

  • Filer og lenker