Foto av Nordlys
Mange turister kommer til Norge for å ta del i aktiviteter som nordlys-safari eller fiske. Men ikke alle blir fornøyd. Foto: Håvard Boge

Vil gjøre Norge mer skikket til å ta imot turister

Mange turister kommer til Norge for å ta del i aktiviteter som nordlys-safari eller fiske. Men ikke alle blir fornøyd. Et sertifiseringssystem for naturbasert reiseliv skal sørge for bedre kvalitet og tryggere opplevelser.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf.: +47 992 76 715
bent.dreyer@nofima.no

«Nordlys» er et av de mest brukte søkeordene på Visit Norway sin hjemmeside. Stadig flere turister kommer til Norge med håp om å få se det magiske lyset. Det har i sin tur ført til en oppsving i antall bedrifter som tilbyr aktiviteter men turistene er ikke alltid fornøyd.

– Det blir stadig flere tilfeller hvor turister klager på opplevelser i Norge. Det kan dreie seg om alt fra dårlige guider til manglende servering. Ikke minst har vi som høykostland en utfordring i å sørge for at turistene føler at de får en kvalitet som står i forhold til det de har betalt, sier forsker Trude Borch i Nofima.

– Med økt profilering i en reiselivsbransje som blant annetnordlysguiding, øker også turistenes forventninger. Når man parallelt med dette får en økt etablering av tilbydere, vil det komme noen «cowboyer» inn på markedet. Dersom dette resulterer i et gap mellom turistenes forventninger og det faktiske tilbudet, er det på tide å ta grep, sier Borch.

Hun har fått ansvaret for å lede et treårig forskningsprosjekt som skal bidra i utviklingen av et sertifiseringssystem for den delen av norsk reiselivsnæring som tilbyr aktiviteter i natur.

– Målet er å utvikle en standard som kan bidra til at turistbedriftene oppfyller spesifikke krav til sikkerhet, bærekraft og kvalitet. Med dette kan næringen forhåpentligvis unngå at turistfiskere som opplever motorstans ute på havet ikke vet hvem de skal kontakte for å få hjelp eller at skiturister forulykker i fjellet. Næringen selv vet best hvor skoen trykker og de både må og skal være sterkt involvert i arbeidet med å utvikle kriterier i et sertifiseringssystem, sier Borch.

Andre land

Forskere ved Handelshøgskolen i Bodø og Nofima har tidligere i år undersøkt hvilke ordninger som finnes i Skottland, New Zealand og Island, tre viktige konkurrenter til Norge i internasjonale markeder for naturbaserte aktiviteter.

– Skottland og New Zealand har kommet langt, men Island innførte først et slikt system i 2012. Sertifiseringene i disse landene varierer med hensyn på fokus på miljømessig bærekraft, sikkerhet og kvalitet i leveranse av tjenester til turister, men reiselivsnæringen skal bruke disse systemene som inspirasjon når de nå starter arbeidet i Norge, sier Borch.

Omfattende samarbeid

Det nye forskningsprosjektet er finansiert av fire regioner i Regionalt Forskningsfond og involverer forskere ved Nofima, Handelshøgskolen i Bodø, Vestlandsforskning, Universitetet i Gøteborg, Syddansk Universitet og University of Higlands & Islands i Skottland.

Næringsaktørene bak er NCE Tourism Fjord Norway, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser, ARENA USUS, bedriftsnettverkene Innovative Opplevelser og Snowball samt næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske, HANEN.

Nofima har i en årrekke arbeidet med sertifiseringssystemer i matnæringene. Blant annet ble den internasjonalt anerkjente TraceFish-standarden utviklet av Nofima-forskere.

Nå skal Nofima sammen med en rekke forsknings- og næringsaktører bygge videre på denne kompetansen for å sikre at norsk reiselivsnæring tilbyr turistene de opplevelsene som de forventer og fortjener.

 Næringsøkonomi  

Les mer om: