Foto av fiskefor-ingredienser
Marta Bou Mira vil finne grensen for hvor mye vegetabilske fettsyrer som kan brukes i fiskefôr. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Vil forbedre ressursutnyttelsen i lakseoppdrett

De marine fôrråstoffene erstattes i stadig større grad av plantebaserte råstoffer. Fins det en grense for hvor mye vegetarkost laksen tåler? Marta Bou Mira kan finne svarene.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Marta Bou Mira
Marta Bou Mira

Forsker
Tlf.: +47 458 61 831
marta.bou@nofima.no

Mens den norske lakseproduksjonen om lag doblet seg fra 2000 til 2010, har fôrindustriens tilgang på fiskemel og fiskeolje blitt redusert. Det har ført til en dramatisk endring i sammensetningen av laksefôret, som tidligere ble basert på marine råstoffer.

Ifølge en Nofima-rapport ble laksen i 2010 servert nærmere 50 prosent planteproteiner og planteoljer. I dag er innholdet av vegetabilske råstoffer enda høyere, og mer kan det bli.

Vil finne laksens tålegrense

– Så langt ser det ut til at økningen i andelen vegetabilske oljer i det norske laksefôret fungerer greit i forhold til vekst. Men vi ser at mengden av de gode, marine fettsyrene i laksekjøttet er i ferd med å bli redusert, sier Marta Bou Mira ved Nofima.

Hun skal gjennom sitt doktorgradsarbeid forsøke å finne ut hvor grensen går for bruk av vegetabilske oljer i laksefôret.

– Jeg håper å kunne dokumentere minimumskrav til omega-3 fettsyrer i fôr som brukes i moderne, kommersiell oppdrettsindustri. Målet er at minimumskravene skal sikre god vekst og kjøttkvalitet, uten å gå på bekostning av fiskevelferden, sier Bou Mira.

Langtidsforsøk

Marta Bou Mira gjennomfører nå et langtidsforsøk, der hun følger laksens utvikling fra den er 40 gram til den er 3-4 kilo. Fra fisken er fra 40 til 400 gram, testes det hele 14 forskjellige dietter med ulikt innhold av marine fettsyrer (såkalte essensielle fettsyrer, EPA og DHA). Fisk mellom 1 og 4 kilo skal testes med tre ulike dietter.

– På denne måten håper vi å kunne fastslå minimumsbehovene for de essensielle fettsyrene på de ulike sjøstadiene hos laksen. Det å kunne følge fisken over så lang tid, gjør oss også i stand til å forstå og oppdage tidlige symptomer på EPA- og DHA-mangel, sier Bou Mira.

Hun mener forskningsprosjektet kan bidra til å sikre at fôrindustrien utnytter fôrråstoffene så effektivt som mulig, samtidig som nivåene av marine fettsyrer er høye nok til å sikre fiskevelferden.

– Kunnskapen vil bidra til å styrke både effektiviteten og bærekraften i den norske havbruksnæringen, sier Bou Mira.

 Ernæring og fôrteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Filer og lenker