Foto av oppdrettsanlegg
Foto: Frank Gregersen/Nofima

Små aktører eier verdifulle laksekonsesjoner

Nofima offentliggjør i dag en rapport som viser at 48 av de 64 laksekonsesjonene som ble tildelt i 2009, fremdeles eies av små aktører. De andre 16 konsesjonene er videresolgt til store selskap med høy fortjeneste. I 2009 var det de små aktørene som ble tildelt de 64 nye konsesjonene. Nofima har sett på hva som har skjedd med konsesjonene og 75 % eies fremdeles av selskapene som fikk tildelingene. Rapporten offentliggjøres i dag og er sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Utdeling av rettigheter til å utnytte ulike naturressurser er et av de viktigste offentlige virkemidlene i norsk næringspolitikk. Tildeling av konsesjoner for lakseoppdrett får derfor stor oppmerksomhet både i forkant av tildelingen og når det blir kjent hvem som er de heldige vinnerne i slike runder.

Har skapt verdier langs kysten

Ved konsesjonsrunden i 2009 ble det utdelt 64 geografisk fordelte konsesjoner med formål om økt verdiskaping langs kysten. Mindre aktører (under 20 konsesjoner) skulle prioriteres og økt bearbeiding skulle vektlegges.

Alle tildelte konsesjoner er i ettertid realisert og har åpenbart bidradd til økt verdiskaping i utvalgte geografiske områder. For å hindre videresalg og spekulasjoner ble konsesjonsvederlaget satt til 8 millioner generelt og 3 millioner i Finnmark.

3/4 er fortsatt i mindre bedrifter

Nofima har sett nærmere på konsesjonsrunden for 2009 med fokus på etterlevelse av konkurransekriteriet relatert til aktørstørrelse. Etter tildelingen kunne konsesjonene omsettes på lik linje med andre konsesjoner.

Ved utgangen av 2013 er 48 (75 %) konsesjoner i bedrifter som ble definert som mindre aktører ved tildelingen. For resterende konsesjoner er aksjemajoriteten endret, og i dag kontrolleres 17 av konsesjonene av store selskap som ikke tilfredsstiller konsesjonsrundens kriterium som mindre aktør.

Kunsten å sette riktig pris

I rapporten har vi vist at konsesjoner er videresolgt med betydelige gevinster som er privatisert for de heldige vinnerne i konsesjonsrunden. Gjennomgangen viser at prising av konsesjoner og styringen av eierskap er utfordrende virkemidler i konsesjonspolitikken.

 Næringsøkonomi  

Les mer om: