Storsatsing for å trygge maten

17. desember åpner Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Fiskeriminister Elisabeth Aspaker en unik forskningshall – Patogen Pilot Plant. Her kan forskere studere livsfarlige bakterier i et realistisk produksjonsmiljø for å forebygge alvorlige matforgiftninger.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Helga Næs
Helga Næs

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 673
helga.naes@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Askild Lorentz Holck
Askild Lorentz Holck

Seniorforsker
Tlf.: +47 416 89 102
askild.holck@nofima.no

– Det startet med en idé for omtrent 15 år siden. Vi så et stort behov hos så vel industri som forskning og utdanning for å etablere en fasilitet der sykdomsfremkallende bakterier kunne studeres under produksjon av mat, forteller Helga Næs, forskningssjef for området Trygg og holdbar mat ved Nofima.

I 2005 ble patogenlaboratoriet på Nofima bygget om og rustet opp til «minifabrikk» for spekepølseproduksjon.  I kjølvannet av E.coli-utbruddet i morrpølse i 2006 ble det satt i gang et forskningsprosjekt i «minifabrikken». Hensikten var å studere effekt av endringer i resept og prosesstrinn for å redusere faren for farlige E.coli i spekepølser.  Forskerne kom fram til at bl.a. mild varmebehandling av pølsene, (43 °C) i 48 timer, gjør dem tryggere.

Den nye patogene prosesshallen fyller behovet for å kunne jobbe med alle typer risikoprodukter og bakterier i fareklasse 3, det vil si de farligste matbårne bakteriene.

Her vil forskerne kunne produsere, pakke og lagre mat av ulike slag, tilsette bakterier, undersøke hvordan de oppfører seg, og ikke minst utvikle metoder som sikrer trygg mat.

– Det oppstår stadig nye varianter av bakterier. En viktig oppgave for forskerne blir å øke kunnskapen om bakterienes evne til å tilpasse seg endrede resepter og prosesser i matproduksjon, sier Næs.

Fakta om finansiering:
Den patogene prosesshallen er en nasjonal fasilitet med Norges Forskningsråd som hovedfinansiør. Totalbevilgningen til Matpiloten, som også omfatter solide oppgraderinger av prosesshaller for kjøtt, fisk, korn, vegetabiler og meieriprodukter, er på 27 millioner.

Landbruks- og matdepartementet og Fondet for forskningsavgift på landbruksbruksprodukter (FFL) har gitt betydelige ekstrabevilgninger til utstyr i den patogene prosesshallen. I tillegg har Tine og Nortura bidratt.

Fakta om den strategiske satsingen for å sikre trygg mat:
Landbruks- og matdepartementet har bevilget 25 millioner til et femårig forskningsprogram der skal undersøkes hva som må til for å unngå farlige Listeria og E. coli-bakterier i maten. Forskerne vil undersøke hvordan bakteriene reagerer på ulike typer stress, som kulde, varme, salt og syre og på ny produksjonsteknologi, som høytrykksprosessering.

Med den nye patogene pilothallen blir det mulig å ”smitte” råvarene og følge dem gjennom hele produksjonsprosessen, pakking og lagring, samt undersøke hvordan renhold og desinfeksjon kan bidra til å holde bakterieveksten nede.

Tekniske fakta om den patogene progresshallen:
Sikkerhetskravene for å få produsere livsfarlig mat er svært strenge, og det gjør denne hallen unik. Dette er den eneste prosesshallen i Europa der de farligste blant de matbårne bakteriene kan produseres, tilsettes mat og studeres i et produksjonsmiljø. Hallen er spesialbygget med hensyn til luft, avløpsvann og destruksjon av avfall for å hindre smitte til omgivelsene.

Fakta om seminaret Campus Ås Mat:
Åpningen av den patogene prosesshallen er en del av seminaret Campus Ås Mat. På seminarprogrammet står også foredrag om blant annet:

• Hvordan skaffe nok, trygg og sunn mat til en voksende befolkning?
• Hvordan sikre at klimaendring ikke fører til mindre mat i verden?
• Hvordan tilrettelegge for smart arealbruk som sikrer mat, miljø og bærekraft?
• Hvordan produsere nok, trygg og sikker kvalitetsmat som folk flest har råd til å kjøpe?
• Hva er nytteverdien av matforskningen for de ulike aktørene i verdikjeden?

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold