Selger anlegg på Averøy

Nofima AS har inngått avtale om salg av anlegget på Averøy til Marine Harvest Fish Feed AS. Anlegget overføres 1. april neste år som en virksomhetsoverdragelse, og alle ansatte er tilbudt ny jobb.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen
Kontaktperson
Portrettbilde av Morgan Lillegård
Morgan Lillegård

Kommunikasjonsdirektør
Tlf.: +47 416 10 130
morgan.lillegard@nofima.no

I avtalen har Nofima sikret seg tilgang til merder for sluttføring av pågående forsøk og muligheten til å starte opp nye forsøk.

– Vi er først og fremst glad for at Marine Harvest inngår en avtale om virksomhetsoverdragelse slik at de ansatte kan fortsette i sine jobber. Dernest er vi glade for at vi kan sluttføre forsøk på Averøy, og har tilgang på forsøksfasiliteter for nye prosjekter i fremtiden. Dette er viktig for våre oppdragsgivere, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.

Averøy er ett av to anlegg som ikke har mottatt driftsstøtte, og etter år med betydelige underskudd, vedtok styret i sommer salg av stasjonen.

Det andre anlegget som ikke har mottatt driftsstøtte er Sunndalsøra. I Statsbudsjettet for 2014 er det satt av fem millioner til driftsstøtte og Nofima får omdisponere midler fra Fiskeri- og kystdepartementets bevilgning, slik at driften på Sunndalsøra er sikret.

Nofima vil fortsatt ha sterk fokus på forskning rettet mot havbruksnæringen, og vil gjennom de pågående strategiske prosessene, bli enda tydeligere på forskningens betydning for videreutviklingen av næringen.

– I vår nye forretningsplan spisser vi vår virksomhet på Sunndalsøra enda sterkere rundt forskning på miljøstyrt akvakultur, fôr/ernæring samt avl og genetikk. Vi er i en konstruktiv dialog med Fiskeri- og kystdepartementet for den fremtidige driften på Sunndalsøra. Derfor er vi glad for det engasjementet og støtten vi har fått fra eksternt hold for å sikre vår drift på Sunndalsøra, sier Fylling-Jensen.

Relatert innhold