Søker svar på hva kundene vil ha

Tilgangen på informasjon har aldri vært større, spørsmålet er hvordan den skal brukes. Elena Menichelli har i sitt doktorgradsarbeid forsket på og utviklet statistiske metoder som gjør det mulig å forstå forbrukerne bedre.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tormod Næs
Tormod Næs

Seniorforsker
Tlf.: +47 913 52 032
tormod.naes@nofima.no

– For å forstå hva slags mat forbrukere foretrekker, må data samles inn fra flere ulike områder. Jo mer vi vet, desto bedre analysemuligheter har vi, men vi trenger også metoder som kan kombinere ulike typer informasjon, sier Elena Menichelli, stipendiat ved Matforskningsinstituttet Nofima.

Multiblokkmetoder for sammensatte svar

For at matprodusenter skal bli mer treffsikre når de utvikler nye matvarer eller forbedrer eksisterende produkter, trenger de svar på ulike typer spørsmål.

Det kan være svar på:
– hvilke egenskaper som er viktige for forbrukerne
– hvor viktige er demografiske forhold som alder, kjønn, sivilstatus, utdanning og inntekt
– hvor viktige er holdninger og vaner for forbrukernes valg, for eksempelhvor opptatt er forbrukerne av at maten er sunn eller hvor viktig forbrukerne mener fett- og/eller sukkerinnholdet er.

Elena har analysert forbrukerpreferanser for blant annet yoghurt, ost, eplejuice og appelsinjuice med såkalte multiblokkmetoder. Slike metoder kan gi mer sammensatte svar. De kan koble sensoriske og kjemiske egenskaper med hvilke egenskaper forbrukerne setter pris på, hvilke holdninger og vaner forbrukerne har, og med demografiske forhold.

Et eksempel: De sensoriske dommerne karakteriserer ulike varianter av lettyoghurt, og plasserer dem på et smakskart. Kjemisk analyse viser fordelingen av innholdsstoffene i de ulike yoghurtene. Forbrukerundersøkelser gir svar på hvordan de yoghurtene faller i smak, og hvilke egenskaper ulike forbrukergrupper (demografiske forhold og holdninger) setter pris på og hvilke de misliker.

Forståelse og innsikt

– Et gjennomgående tema i avhandlingen min er uensartethet mellom forbrukere og strategier for segmentering av forbrukerne. For en solid forståelse av forbrukeraksept kreves innsikt både i gjennomsnittlige akseptmønstre og individuelle forskjeller, sier Elena.

Forskningen har vært viktig i utvikling av en ny programvare, ConsumerCheck, som blir tilgjengelig i 2014. ConsumerCheck vil gjøre det lettere å tolke kompleks og sammensatt informasjon.

– Elenas forskning kan hjelpe bedrifter i deres markedsarbeid, fordi de med bedre segmentering kan oppnå langt mer treffsikre produktlanseringer. I tillegg kan de forstå hvordan egne produkter klarer seg mot konkurrentenes, avslutter Elenas veileder professor Tormod Næs, som er seniorforsker  i Nofima.

Doktorgraden er finansiert av Norges forskningsråd gjennom det brukerstyrte prosjektet ConsumerCheck som ledes av Tine.

Fakta om disputasen

Elena Menichelli disputerer 22. november ved UMB, og tittelen på avhandlingen er «Mulitblokkmetoder for analyse av forbrukeraksept av mat».  Prøveforelesningen starter kl. 12.15, i Auditoriet hos Nofima,  Osloveien 1, Ås.

Veiledere er professor/seniorforsker Tormod Næs i Nofima, seniorforsker Nina Veflen Olsen, Nofima, assosiert professor Trygve Almøy, IKBM (UMB) og professor Solve Sæbø, IKBM (UMB).

 Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold