Etterlyser fleksibilitet

- Vi trenger en mer dynamisk tilskuddsordning som bedre møter variasjonene i fisket. Det er anbefalingen fra forskerne som har evaluert ordningen med føringstilskudd i fiskerinæringen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øystein Hermansen
Kontaktperson
Portrettbilde av John Roald Isaksen
John Roald Isaksen

Forsker
Tlf.: +47 992 59 717
john.isaksen@nofima.no

Nofima har evaluert føringstilskuddsordningene i norsk fiskerinæring for perioden 2008-2012. Ordningene skal veie opp for ulempene ved at det er langt mellom fiskefelt og fiskekjøper eller mellom fiskemottak og produsent. Tilskuddene administreres av de ulike salgsorganisasjonene og er forbeholdt fisk fra kystfartøy.

Målet med føringstilskuddene er å bidra til å opprettholde en variert flåtestruktur og lokale fiskerimiljø, at fiskeressursene utnyttes i flere områder og et mer effektivt fiske.

Rapporten viser at måten salgslagene forvalter tilskuddsordningen på er relativt godt i samsvar med målsettingene. Det er likevel rom for forbedring, i følge forskerne:

– Det er behov for mer fleksibilitet for å møte variasjonene i behov, både mellom og innenfor budsjettår. Vi ser det også som naturlig at Fiskeri- og kystdepartementet har en sterkere hånd ved roret i fordelingen av tilskuddene, for å unngå at det danner seg fastlåste mønstre under endrede behov, sier forsker John R. Isaksen.

Ordningen med føringstilskudd er en av få gjenværende direkte tilskuddsordninger til fiskerinæringen, og utgjør i overkant av halvparten av totalen. De siste årene er det brukt 33 millioner kroner i året på føringstilskudd, noe som utgjør en svært liten andel av den samlede verdiskapingen i sektoren.

Hele rapporten finner du via lenken under.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold