Spekepølsa er i boks

Nofima var med på laget da Grilstad fornyet emballasjen for sine populære spekepølser.

Kontaktperson
Portrettbilde av Hanne Larsen
Hanne Larsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 450 39 908
hanne.larsen@nofima.no

Lysfølsomt produkt

Fargestoffet i kjøttpåleggsprodukter er svært lysfølsomt når det også er oksygen til stede i pakningen. Produktene kan bli misfarget når de legges under sterk belysning i butikkdisken, derfor er det av stor viktighet at oksygen ikke får slippe til i emballasjen. Forsker i Nofima, Hanne Larsen har i flere år jobbet med blant annet gassgjennomgang i matemballasje og metoder for å minimere problemet med oksygentilgang i påleggspakninger. I den sammenheng er det utviklet en metodikk for å teste effekt av ulike O2-konsentrasjoner og gassvolum på graden av misfarging når produktene utsettes for lys. Dette gjør det mulig å sette en kritisk grenseverdi for mengde oksygen i pakningen før misfarging skjer.

Boks med skrulokk

Da Grilstad skulle modernisere emballasjen for sine mest populære spekepølser, ble Nofima og Larsen en naturlig samarbeidspartner i arbeidet med å kvalitetssikre den nye emballasjen samt å feilsøke pakningene. Grilstad hadde tidligere gjennomført en forbrukerundersøkelse hvor det blant annet kom fram at emballasjen var et av produktenes svakeste punkter. Pakkene er vanskelige å åpne, de revner når man åpner dem, åpne-/lukkefunksjonen fungerer ikke og de holder seg ikke tette. Hvis pakningen ikke er tett nok, vil det komme til for mye oksygen og maten tørker ut og misfarges. Dette ønsket de å gjøre noe med og de fant løsningen i en tysk smørputt med skrulokk.

Bedre gassbarriere

Den tyske versjonen var imidlertid ikke optimalisert for spekemat og det var et behov for forbedringer. Blant annet måtte gassbarrieren som hindrer oksygen å komme til maten forbedres.

– Min jobb var å gjøre en teoretisk vurdering av emballasjevalget til Grilstad slik at vi kunne minimere risikoen for misfarging av produktene, sier Larsen.

Sammen med kvalitetssikringen gjorde også Hanne Larsen tester med varierende oksygeninnhold i pakkene. – Disse pakkene ble så eksponert for vanlig butikklys, for å øke forståelsen for når produktene blir misfarget og hva som skal til for at spekematen skal holde best mulig kvalitet fra de blir plassert i butikk til de havner på frokostbordet til konsumenten, sier Larsen.

Grilstad lanserte den nye emballasjen på markedet 1. September 2013.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold