Øker innsatsen i torskenæringen

Matforskningsinstituttet Nofima har i flere år forsket på fangsthåndtering og levendelagring av torsk. I forslaget for neste års statsbudsjett økes bevilgningene til Nofima for å styrke denne forskningen.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Morgan Lillegård
Morgan Lillegård

Kommunikasjonsdirektør
Tlf.: +47 416 10 130
morgan.lillegard@nofima.no

– Både innenfor fangsthåndtering og levendelagring av torsk har våre forskere gjort store fremskritt de siste årene. Med økte bevilgninger kan vi levere enda flere forskningsresultater som skal komme en samlet næring til gode, sier administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen.

Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som skal gi industri og næring økt konkurransekraft. I år har blant annet Nofima synliggjort verdien ved levendelagring av torsk som har gitt meget god kvalitet på tørrfisk.

Det forskes også intenst på fangsthåndtering slik at fiskerne kan levere best mulig kvalitet.

I forslaget til statsbudsjett heter det:

"Nofimas bevilgning er foreslått økt med ti millioner kroner som en del av tiltakspakken for torskenæringen. I samarbeid med Norges sjømatråd skal fem millioner kroner av dette gå til langsiktig, strategisk markedsarbeid for hvitfisk, og fem millioner kroner til å forsere arbeidet med fangsthåndtering og levendelagring".

– Vi jobber for tiden med en ny forretningsplan og med føringene fra Fiskeri- og kystdepartementet, som er vår største eier, er det klart at torskenæringen skal nyte godt av innsatsen fra våre forskere i årene som kommer, sier Øyvind Fylling-Jensen.

Totalt sett er matforskningsinstituttet Nofima fornøyd med forslaget til statsbudsjett for 2014.

Økningen i tilskuddet er på 16,2 millioner kroner som blant annet er indeksregulert med 3,5 prosent for prisstigning. Totalt er det foreslått 95,1 millioner kroner fra Fiskeri- og kystdepartementet for 2014. Dette utgjør rundt 18 prosent av den totale omsetningen på i overkant av 500 millioner for forskningsinstituttet med hovedkontor i Tromsø.

Nofima forsker på oppdrag fra næringene og finansierer sin virksomheten med blant annet midler fra Norges Forskningsråd, næringenes forskingsfond, Innovasjon Norge, EU og industrien.

Relatert innhold