Nofima har fått medisinfôrtillatelse

Nofima har nå fått tillatelse fra Statens legemiddelverk til å lage medisinfôr til klinisk utprøving på fisk.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Andre Sture Bogevik
Kontaktperson
Portrettbilde av Odd Helge Romarheim
Odd Helge Romarheim

Leder/ Forsker Fôrteknolog
Tlf.: +47 917 23 867
Odd.H.Romarheim@nofima.no

Nofima har fått tilvirkertillatelse til å produsere medisinfôr basert på rensubstanser og premikser med markedsføringstillatelse i Norge, samt premikser innvilget med spesielt godkjenningsfritak av Statens legemiddelverk.

Det er forsker André S. Bogevik ved Nofimas fôrteknologisenter i Bergen som har stått for søknaden. André er også godkjent av Legemiddelverket som kvalifisert person, og han blir dermed kontaktperson og ansvarlig ved denne type produksjoner. Produksjon av medisinfôr er underlagt strenge reguleringer som er i samsvar med tilvirkningspraksis for legemidler i EU.

– Det viktigste i en medisinfôrproduksjon, er at det ikke er andre aktive virkestoff i fôret som kan påvirke effekten av medisinen, sier Bogevik.

Kunden får full kontroll

Forskerene på Fôrteknologisenteret i Bergen håper at næringa vil benytte seg av tilbudet som tilbys.

– Den store fordelen Nofima har når det gjelder produksjon av medisinfôr, er stor fleksibilitet til å utføre småskala produksjoner av ekstrudert fôr. Vi har også mulighet til effektivt å studere effekt av valg i ingredienser og dens effekt på tilgjengelighet av aktive medisinkomponenter i nært samarbeid med oppdragsgiver , sier André S. Bogevik.

Tillatelsen åpner dermed for at Nofima som uavhengig forskningsinstitutt kan påta seg forskningsoppdrag og fôrproduksjoner som inkluderer produksjon av medisinfôr. Produksjon av medisinfôr setter strenge krav til rutiner og produksjonslokalet, og tillatelsen er dermed også en anerkjennelse av virksomheten Nofima har ved Fôrteknologisenteret i Bergen.

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold