Lønnsom foredling av hvitfisk

Nofima har på oppdrag fra LO laget en rapport som gir noen svar på hva som skal til for å få til lønnsom foredling av hvitfisk i Norge.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Edgar Henriksen
Edgar Henriksen

Seniorforsker
Tlf.: +47 905 78 325
edgar.henriksen@nofima.no

LO har lenge vært bekymret for hvitfiskindustrien i Norge. I rapporten, som ble publisert fredag, foreslår ikke Nofima konkrete tiltak, men anbefaler LO å vurdere å bidra til at politikken endres på flere områder:

· Dempe presset i norsk økonomi

· Skape større fleksibilitet i industriens og trålernes rettigheter og plikter

· Sette reguleringene for kystflåten under debatt

· Unngå raske kvoteendringer

· Modernisere fiskeripolitikken med vekt på et langsiktig verdikjedeperspektiv

LO ønsker å styrke hvitfiskindustriens posisjon, og ba derfor Nofima om å presentere fakta omkring struktur, sysselsetting og lønnsomhet, samt vurderinger av sentrale offentlige virkemidler.

Forskere i Nofima har gjort dette gjennom en foredragsserie som har bidratt til et bredt faglig grunnlag. Dette kan legges til grunn for LOs innspill til bruk av offentlige virkemidler rettet mot hvitfisksektoren.

Hele rapporten finner du på lenken til høyre. Til slutt i rapporten finnes lenker til samtlige foredrag som er holdt i prosjektet.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold