Skal kurse sjømatnæringen i FoU-ledelse

Nofima samarbeider med Universitetet i Tromsø om et kurs i ledelse av FoU.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf.: +47 900 40 615
audun.iversen@nofima.no

Kurset skal på den ene siden få sjømatbedriftene til å arbeide mer strategisk med forskning, utvikling og innovasjon. På den andre siden skal det bidra til å utvikle tettere kontakt og samspill mellom forskning, næringsliv og virkemiddelapparat.

Kurset skal være et tilbud på bachelor-nivå og gi 15 studiepoeng etter godkjent eksamen.

Målgruppen er små og mellomstore sjømatbedrifter. Studiet vil særlig rette seg mot ledere, mellomledere og andre som har eller er tiltenkt ansvar for forskning, utvikling og innovasjon.

Fire samlinger

– Nofima skal bidra med våre erfaringer fra næringsrettet forskning. Gjennom kurset skal deltakerne få kunnskap, inspirasjon, nye nettverk, starthjelp og redskaper som kan være til nytte i egen virksomhet. Målet er å gjøre bedriftene flinkere til å drive egen FoU-virksomhet, men det skal også bidra til å heve næringens bestillerkompetanse, slik at forskningsmidlene går til forskning som er enda bedre tilpasset næringens behov, sier forsker Audun Iversen i matforskningsinstituttet Nofima.

Kurset vil bestå av fire samlinger hver på to dager. Den første og siste samlingen vil bli avholdt i Tromsø, mens de øvrige samlingene vil bli arrangert i ulike deler av landet, litt avhengig av hvor deltakerne kommer fra.

Tidsrammen er på cirka ni måneder, inklusiv forberedelser og eksamener.

Videreutdanningstilbudet vil bli ledet av et team bestående av professor Peter Arbo og forsker Kathrine Tveiterås ved Norges fiskerihøgskole, universitetslektor Sven Arne R. Pedersen og førsteamanuensis Kristin Woll ved Handelshøgskolen i Tromsø og forsker Audun Iversen, seniorforsker Bjørn Steinar Sæther og forsker Torbjørn Tobiassen ved matforskningsinstituttet Nofima.

Det er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som finansierer studietilbudet. Det finnes mer informasjon om kurset hos FHF og UiT.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold