Mer forskning på meierivarer

Et utvidet samarbeid mellom Tine, matforskningsinstituttet Nofima og UMB skal sikre god forskning i alle ledd i meieriverdikjeden.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øydis Ueland
Øydis Ueland

Seniorforsker
Tlf.: +47 996 07 621
oydis.ueland@nofima.no

Forskere og innovatører har vært samlet for å meisle ut veien for det videre samarbeidet.
– Utviklingen innen mat i dag, gir signaler om fremtiden. Ernæringsfokuset som i dag er stort, vil bli enda større, og vi ser for oss at opprinnelses- og sunnhetsmerking, som Nyt Norge og Nøkkelhull vil slå gjennom i større grad, sier Johanne Brendehaug, FoU-sjef i Tine.

Fire satsningsområder
Basert på utviklingen vil følgende fire satsingsområder bli sentrale for forskningssamarbeidet:

1. Naturlig sunn mat
2. Ny teknologi for bedre melkeanvendelse
3. Robust melkeproduksjon og melkekvalitet
4. Matglede

Tine, Nofima og UMB har allerede et utbredt samarbeid på disse områdene. Innen teknologi er særlig fokus på ny filtreringsteknologi i meieriindustrien et viktig samarbeidsområde.

Et eksempel fra grenselandet mellom områdene «Ny teknologi for bedre melkeanvendelse» og «Robust melkeproduksjon og melkekvalitet» er prosjektet IBION. I dette prosjektet ble det utviklet en metode som sørger for stabil kvalitet på et sluttprodukt også ved varierende kvalitet på råvarene. Tine har brukt kompetansen fra IBION til å få mer stabilt tørrstoff til hvitostanleggene for Jarlsberg og Norvegia. Et spennende samarbeid innenfor fôr og avl for bedre melkekvalitet har også gitt gode resultater.

Utvikler nye og mer treffsikre markedsanalyseverktøy
Innen Matglede jobber Nofima og Tine med å utvikle en metodikk for å utvikle nye verktøy for sensorikk og forbrukertesting. Dette er verktøy som kan anvendes i bedriftens produktutviklings- og kvalitetsarbeid. Målet er kostnadseffektive metoder, enda bedre treffsikkerhet og innsikt i sensorikk- og forbrukerpreferansene. Et annet felles forskningsprosjekt innen tema Matglede er knyttet til hvilken mat morgendagens aktive eldre vil ha. De forventer seg attraktive, sunne og innovative produkter og måltidsløsninger.

– Vi håper og tror at dette samarbeidet også i fremtiden skal bidra til å få fram ny og relevant kompetansen som kan anvendes inn mot de ulike delene av vår verdikjede, avslutter Brendehaug.

Relatert innhold