«How fresh is your fish?» på Android

Appen som hjelper deg å sjekke hvor fersk fisken i fiskedisken er, kommer nå også på Android Market.

Kontaktperson
Portrettbilde av Heidi Nilsen
Heidi Nilsen

Forskningssjef
Tlf.: +47 997 11 167
heidi.nilsen@nofima.no

Den tidligere iPhone-eksklusive applikasjonen «How fresh is your fish?», utviklet av Joop Luten i samarbeid med Nofima, er nå tilgjengelig for Androidbrukere. Applikasjonen hjelper brukeren å evaluere ferskheten, og den er tilgjengelig for et stort utvalg forskjellige fiskearter. Med bare noen få trinn kan man evaluere ferskhet basert seg på fiskens lukt, utseende på skinn, øyne og gjeller. Appen gir brukeren umiddelbart svar på holdbarheten til fisken.

Forenklet arbeid

ingressimage_ingress_how_fresh_isApplikasjonen er gratis og tilgjengelig for alle og kommer på 11 forskjellige språk. Den er først og fremst beregnet for fiskeindustrien og fiskeforhandlere, men kan også komme til godt bruk hos forbrukeren. Den bygger på kvalitetsindeksmetoden QIM, en standardisert målemetode for fisk, utviklet av Nofima og andre europeiske forskningsinstitutter og blir hyppig brukt av næringen.

Det er svært viktig at fisk holder god kvalitet gjennom hele produksjonsprosessen, fra fangst og slakting til produksjon, transport og til selve fiskedisken. Appen gir mulighet til effektiv kontroll av fisken underveis. Det sparer tid, og det at metoden nå finnes som mobilapplikasjon gjør den svært tilgjengelig. Data om fiskens kvalitet kan gjennom appen enkelt kommuniseres videre i distribusjon, noe som kan være til god hjelp for arbeidsflyten.

Oppdateringer

Applikasjonen har vært tilgjengelig på iPhone siden lanseringen mai 2011. I den første versjonen kunne man vurdere laks, rødspette og torsk, men siden det har det vært oppdateringer med flere fiskearter som hyse, uer, reker, sei, rødspette og sild.

–Utenom små endringer i utforming, er applikasjonen eksakt den samme på Android som på iPhone og har oversikt over alle de samme artene, forsikrer prosjektleder Joop Luten. Alle funksjonene fra iPhoneversjonen blir tilgjengelige på Androidversjonen.

Last ned til Android her og til iPhone her

 Sjømatindustri  

Relatert innhold