Høytidelig åpning av NAMAB

- Industri basert på ny bruk av råvarer fra havet kan bli en ny, stor næring for Norge, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun åpnet Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering (NAMAB) ved Nofima.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Hva er marin bioprosessering?

  • Bioprosessering er bruken av biologiske komponenter (levende celler, som f.eks gjær, enzymer etc.) i behandlingen av ulike råvarer til andre produkter, som proteiner og oljer.
  • I marin bioprosessering tar en utgangspunkt i råvarer hentet fra sjøen, enten det er fisk, kråkeboller eller tare.

Anlegget i Kaldfjorden i Troms skal tilby høgteknologibedrifter, universitet og høgskoler kompetanse og produksjonsutstyr som skal hjelpe med å overføre gode forskningsresultater fra laboratoriene til kommersiell produksjon.

– Denne industrien framstiller spesial-produkter av nye marine råvarer og av råstoff vi tidligere ikke har klart å utnytte. Potensialet er stort. Forskere har beregnet at det er mulig å øke omsetningsverdien fra dagen 5 milliarder til 70 milliarder innen 2050. For å komme dit kreves det store investeringer i forskning og kompetanse, sa Berg-Hansen.

Anlegget er i praksis en minifabrikk på om lag 1000 kvadratmeter hvor høyteknologibedrifter kan få hjelp til å overføre gode forskningsresultater fra laboratoriene og produsere avanserte produkter i en enda større skala.

Det er matforskningsinstituttet Nofima som etablerer og drifter minifabrikken.

– Dette er ikke en storskala fabrikk. Men den gir nye bedrifter mulighet til å teste ut sine produkter i større skala. Det er ikke alle bedrifter som har 40 millioner kroner til å bygge ut et slikt anlegg selv, sier Rasmus Karstad, daglig leder ved anlegget.

Totalt er det investert rundt 40 millioner kroner i utstyr og lokaler. Utbyggingen og utstyret er finansiert av Troms fylkeskommune og Fiskeri- og kystdepartementet.

To personer får arbeidssted ved anlegget.

 Marin bioteknologi  

Relatert innhold