Ønsker slankere iskaffe

Kaloriinnhold og pris er viktige kriterier ved valg av iskaffe. Varianten med espressosmak falt oftere i smak hos menn og eldre forbrukere, mens kvinner og yngre forbrukere foretrakk lattesmakvarianten.

Kontaktperson
Portrettbilde av Valérie Lengard Almli
Valérie Lengard Almli

Seniorforsker
Tlf.: +47 911 66 405
valerie.lengard@nofima.no

I forbindelse med forskningsprosjektet FoodChoice, ledet av seniorforsker Tormod Næs har matforskningsinstituttet Nofima gjennomført en forbrukerundersøkelse for iskaffe.

– Et av målene ved studien var å kartlegge hvilke egenskaper forbrukeren legger vekt på ved kjøp av ferdigprodusert iskaffe, sier forsker Valerie Almli.

Forbrukerundersøkelse
Ved hjelp av en fokusgruppe, utført i Nofima sine lokaler på Ås, ble det samlet informasjon for å få innsikt om hva en forbruker ser på ved et potensielt kjøp av iskaffe. Gruppen bestod av ti forbrukere av iskaffe i alderen 20-60 år. Gruppen diskuterte hva som påvirker dem til å ønske å kjøpe et spesifikt iskaffeprodukt. På grunnlag av disse dataene, ble det utviklet et forbrukereksperiment med 12 forskjellige teoretiske iskaffeprodukter. Disse produktene varierte i: kaffevariant (espresso eller latte), kaloriinnhold, pris og produksjonsland.

Det er flest kvinner som drikker iskaffe, og av de 101 forbrukere som var med i testen var derfor 67 kvinner og 34 menn. Alle forbrukerne ble presentert de 12 oppdiktede produktene i form av bilder. De evaluerte hvert produkt etter hvor stor sannsynlighet det var for at de selv ville kjøpt produktet. Produktene med lavest kaloriinnhold og pris scoret høyest, mens kaffevariant og produksjonsland ikke gjorde de store utslagene på kjøpelysten i gjennomsnitt.

Kjøpsmotivasjon
Forbrukerne fikk også spørsmål om hvilke grunner som gir dem lyst til å kjøpe iskaffe. Det var stort samsvar mellom forbrukerne, og de vanligste grunnene for kjøp var: «Jeg har bruk for energi» og «For å kose meg».

– Noe man kanskje kan stusse over, var at veldig få anså «Avkjølende i varmen» som en motivasjon ved kjøp av iskaffe» sier Valérie Almli. Hun mener dette kan ha en sammenheng med at undersøkelsen ble gjort sent på høsten da det er kaldt i Norge.

Hvis man ser på resultatene for variantvalg var det stor sammenheng mellom forbrukerens kaffevaner, deres iskaffevaner og deres iskaffevalg under forsøket. De som var større forbrukere av kaffe generelt og spesielt av varianter som americano og svart kaffe, valgte varianten med espressosmak. Her var flertallet mannlige og ofte eldre forbrukere.

Varianten med lattesmak ble foretrukket av et flertall av kvinner og yngre forbrukere. Disse gruppene var ofte åpne for ingredienstilsetninger i varm kaffe og for aromaer som karamell i iskaffe. – Flere av forbrukerne som foretrakk espressovarianten anså «Jeg har bruk for energi» som motivasjon, mens «For å kose meg» var klart i flertall hos forbrukerne med latte som favoritt, forteller Valerie.

Som resultatene viser, var det «produktene» med lavest pris og kaloriinnhold som hadde størst sannsynlighet for kjøp hos forbrukerne.

– Iskaffe ser ut til å være et veldig prissensitivt produkt og det er et klart behov i markedet for varianter med lavere kaloriinnhold. Dette har Tine allerede plukket opp og har nylig lansert «Tine Iskaffe Zero Caffe Latte» med søtstoff fra stevia istedet for sukker. Det betyr nesten halvparten så stort kaloriinnhold sammenlignet med noen av deres andre iskaffevarianter, sier Valerie.

I FoodChoice-prosjektet har det blitt gjort flere studier om forbrukeres produktvalg i forskjellig kontekster med forskjellige matvarer. Prosjektet er finansiert av Fondet for Forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold