Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Stopper torskens kjønnsmodning

Tidlig kjønnsmodning er et stort problem ved oppdrett av torsk. Det har negative effekt på både vekst, fôrutnyttelse og helse. I tillegg kan oppdrettstorsk som rømmer påvirke villfiskens gener. Stipendiat Adrijana Skugor ved matforskningsinstituttet Nofima har i sin doktorgrad undersøkt biologiske mekanismer som styrer utviklingen av torskens kjønnsorgan.

Hun har studert både enkeltgener og hele torskens genom for å få mer kunnskap om hvordan embryoets kimceller utvikler seg til til egg og spermier.

Et «blindspor» leder vei

Adrijana har tidligere studert sebrafisk, og kunnskapen herfra har hun tatt med seg videre. I sebrafisk er genet dead end (DnD) nødvendig for kjønnsmodningen, og nå har hun undersøkt genets betydning i Atlantisk torsk.

Hun injiserte torskeembryo med et molekyl som blokkerer DnD og fant at også i torsk fører inaktivering av genet til at kjønnsmodningen stopper opp. I tillegg til å undersøke DnD spesifikt med tanke på kjønnsmodning, har Adrijana brukt micro array screening for å studere effektene av DnD inaktivering en større sammenheng

Overfører kunnskapen til lakseforskningen

– Vi vet nå at DnD er en god kandidat for å hindre kjønnsmodning slik at fisken blir steril, sier Adrijana. Men metoden som har blitt brukt er kostbar og komplisert, og kan ikke brukes kommersielt. Den har imidlertid vært viktig i arbeidet med å utvikle verktøy som gjør det enklere å skaffe seg kunnskap om cellenes utvikling.

Som kommersiell metode kan det være aktuelt å blokkere dead end-proteinene i morfisken, fremfor å blokkere dead end-genet i embryo. Hvorvidt dette er mulig vil Adrijana teste ut nærmere på laks. For også hos oppdrettslaks er tidlig kjønnsmodning et stort problem. Dermed kan mye av lærdommen fra torskestudiene trekkes inn i arbeidet med laksen, på samme måte som Adrijana tidligere har dratt nytte av kunnskapen fra studiene av sebrafisk.

– Forskningen til Adrijana har gitt oss økt kunnskap om differensiering av kimceller og om den generelle embryoutviklingen hos Atlantisk torsk, sier veileder og seniorforsker Øivind Andersen i Nofima

Adrijana Skugor disputerer 17. juni på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved UMB. Hovedveileder er Øivind Andersen, seniorforsker i Nofima og professor ved IHA.

Avhandlingens norske tittel er «Transkripsjonsprofilering av maternelle faktorer i embryo hos Atlantisk torsk (Gadus morhua) og funksjonen av Dead end i utviklingen av de primordiale kimcellene».

Adrijana er utdannet ved UMB og tok sin mastergrad ved Nofima. Doktorgraden er finansiert av Norges Forskningsråd.

Relatert innhold