Avl av fryktløs oppdrettsfisk

Husdyrene på bås er så forskjellige at de gjerne har kallenavn, mens titusener av oppdrettsfisk ser så like ut at mange blir overrasket når biologer påstår at også fisk kan ha ulik ”personlighet”. Forskere ved Nofima har studert torskens individuelle adferd for å undersøke om vi kan avle fram en fisk som er mer tilpasset et liv i oppdrett.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ingrid Olesen
Ingrid Olesen

Seniorforsker
Tlf.: +47 976 94 098
ingrid.olesen@nofima.no

På Kvaløya utenfor Tromsø driver Nofima det nasjonale torskeavlsprogrammet. Her har forskerne jobbet i 11 år med å avle frem en torsk som skal danne grunnlaget for fremtidens oppdrettstorsk.

Det som skjer i en stor gruppe oppdrettsfisk kan noen ganger bare forstås ved å studere enkeltindividene. Hvordan fisken reagerer på noe som er stressende eller livstruende, sier noe om hvor robust den er til å takle livet som oppdrettsfisk. En typisk fryktrespons er at fisken stopper opp, mens den trolig prøver å finne ut hvor farlig situasjonen er.

I et prosjekt kalt MARWEL har forskere i Nofima undersøkt hvor stor forskjell i adferd det er mellom torskefamiliene. Forskerne målte fryktresponsen hos enkeltfisk i 15 forskjellige familier, og brukte dette til å beregne arvbarheten for fiskens adferd.

– Forsøket viste stor variasjon i responsen til enkeltfisk og det var tydelig forskjell mellom familiene. Alle torskene reduserte svømmehastigheten og trakk seg mer ut mot kanten av karene når de ble skremt. Noen var imidlertid lite redde og kom raskt tilbake til normal adferd. Mens for andre ble reaksjonen både sterkere og varte lengre. Dette er grunnleggende egenskaper som trolig følger torsken gjennom hele livet. Genetikken stod for 20-30 prosent av variasjonene i svømmeaktiviteten og hvor mye fisken oppholdt seg i midten av karet eller ute langs kantene, sier forskningssjef Ingrid Olesen og seniorforsker Børge Damsgård i Nofima.

For å undersøke hvordan enkeltfisker reagerer, bruker forskerne avansert videoteknologi. Nofima har i flere år utviklet metoder for å måle hva som påvirker adferd hos fisk. Svømmeaktivitet, fôringsadferd, fryktløshet eller respons på stress er typiske eksempler.

– Forsøket viste at avl kan være et viktig verktøy for å utvikle en fisk med god og ønsket adferd, men vi vet ennå for lite om hva som påvirker disse individforskjellene, og hvilke egenskaper vi kan avle for, sier de to forskerne.

 Avl og genetikk  

Relatert innhold