Det er næring i ferdigmat!

Det er ofte gjentatt i forskjellige medier at - “det ikke finnes næring i ferdigmat”. Analyser av fire ferdigmiddager fra Fjordland viser imidlertid at næringsinnholdet i stor utstrekning kan sammenliknes med tilsvarende hjemmelaget mat.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini
Ida Synnøve Bårvåg Grini

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 900 98 475
ida.grini@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Jan Thomas Rosnes
Jan Thomas Rosnes

Seniorforsker
Tlf.: +47 901 72 816
thomas.rosnes@nofima.no

Det er Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES) som har gjennomført analysene, mens matforskningsinstituttet Nofima har vurdert resultatene og sammenliknet med hjemmelaget mat.

Ofte utskjelte produkter

Det har vært mye skriverier om innholdet av næringsstoffer i ferdiglagde middagsretter. Etter hvert har mange dannet seg et bilde av at det ikke finnes tilstrekkelig av næringsstoffer i ferdigmat, og at den derfor ikke bør spises for ofte.

Sunnhetsbegrepet knyttet til mat er komplekst og det er mange faktorer som spiller inn. Men en av de objektive måleparameterne er nivået av næringsstoffer i den maten som ligger på tallerkenen like før den skal spises. I dette tilfellet ble krav til prøveuttak og forslag til næringsstoffanalyser først diskutert med Mattilsynet.

Fire Fjordland middagsretter:
– kokt laks med urtesaus, poteter og babygulrøtter
– svinestek med surkål og poteter
– kjøttkaker med ertestuing og poteter
– biff stroganoff med ris
ble sendt til analyse hos Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES) i Bergen for gjennomføring av næringsstoffanalyser. Til slutt ble behandlingsmåten i henhold til lagring og varmebehandling, samt analyseresultatene vurdert hos Nofima, og sammenliknet med det en kan forvente for tilsvarende hjemmelaget.

Ferdigmat vurdert mot Matvaretabellen

Den norske matvaretabellen danner grunnlaget for beregning av inntaket av næringsstoffer for grupper av befolkningen og for den enkelte konsument. Dette gjelder de energigivende næringsstoffene, de fleste vitaminene og enkelte mineraler og sporstoffer. Når en næringsberegner et måltid eller en rett ved hjelp av matvaretabellen vil en få gjennomsnittet av innholdet i retten eller måltidet.

Som hjelpemiddel for å beregne summen av næringsinnholdet i den enkelte rett eller måltid er kostberegningsprogrammet Mat på data benyttet link: http://www.matportalen.no/verktoy/mat_pa_data/. Her er det også mulig å sammenlikne utregningene med anbefalinger for inntak av de ulike næringsstoffene.

Hovedkonklusjoner i vurderingene

Det er mange faktorer en må ta hensyn til når en skal sammenlikne forskjellige behandlinger av middagsmåltider, og forsiktighet må utvises i detaljgraden av konklusjonene. Vi mener likevel det kan trekkes noen hovedkonklusjoner av analysene:

– Lagringen og oppvarmingen som ble foretatt ved laboratoriet var tilsvarende det en kan forvente at en forbruker vil gjøre i hjemmet med et sous vide produkt fra Fjordland. Det er derfor legitimt å sammenlikne denne varmebehandlingen med hjemmekoking fordi det er slik denne type produkt blir behandlet av forbruker før de blir konsumert.

– Nivåene av næringsstoffene som ble analysert for Fjordlands middagsprodukter er sammenlignbare med tilsvarende næringsverdier i Matvaretabellen, dvs. det en kan forvente i en tilsvarende hjemmelaget middag.

– Middagsproduktene i denne undersøkelsen inneholder de næringsstoffene en kan forvente skal komme fra et normalt middagsmåltid. De analyserte rettene fra Fjordland kan inngå som bidrag til middagsmåltider i et sunt og variert kosthold på linje med tilsvarende hjemmelagde retter. Men kan med fordel øke innholdet av ulike grønnsaker i sine retter for å tilfredsstille anbefalingene fra myndighetene om å øke inntaket av grønnsaker i befolkningen generelt.

En lengre av versjonen av denne artikkel har stått på trykk i Matindustrien mars 2013.

 Mat og helse    Prosessteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold