Betaglukan trigger, men hvordan?

Det er kjent at β-glukan har gunstig effekt på kolesterol- og blodsukkernivået. I tillegg viser flere studier at β-glukaner også virker positivt på immunforsvaret, men mekanismene bak denne potensielle immunmodulerende virkningen er ikke kjent.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Anne Rieder
Anne Rieder

Forsker
Tlf.: +47 992 77 503
anne.rieder@nofima.no

Hva er Betaglukan?

β-glukan er en gruppe kostfiber, og finnes i blant annet bygg, havre, sopp og gjær. βglukan består av glukosemolekyler som er kjedet på slik måte at de ikke kan brytes ned av kroppens egne enzymer. De kan ha ulik forgreining og kjedelengde avhengig av den biologiske kilden og framstillingsmetoden.

Det er disse mekanismene stipendiat Anne Rieder i matforskningsinstituttet Nofima har jobbet med å kartlegge. Hun har utviklet en ny metode som gjør det mulig å se om den målte effekten er relatert til selve β-glukanet.

Metoden er basert på enzymatisk degradering. – Det vil si at det brukes spesielt utvalgte enzymer til å kutte kjedelengden til β-glukanet. Hvis den ønskede effekten forsvinner når kjeden kuttes, vet vi at det er kjeden som virker, og dermed β-glukanet, sier Anne Rieder.

Har utviklet generisk metode
Metoden er generisk, slik at den kan være svært nyttig for all forskning som ønsker å studere hvilke makromolekyler  i mat og kosttilskudd som spesifikt kan påvirke immunforsvaret.

I tillegg er det utviklet en metode som kan måle veldig små mengder av β-glukaner i cellekulturer og biologiske væsker
– Det er vist ast mus som spiser β-glukan fra korn eller gjær blir mindre syke, og vi har gjennom våre studier vist at β-glukaner fra korn kan aktivere komplementsystemet, som er en sentral del av immunforsvaret, forteller veileder og forsker Svein Halvor Knutsen i Nofima.

Denne kunnskapen har vært utgangspunktet for undersøkelsene av hvordan β-glukan, som mennesker får i seg gjennom maten, virker på immunforsvaret. – Det viser seg at virkemekanismen ikke er den vi trodde for korn β-glukaner, så nå må vi lete videre etter hvilken annen mekanisme korn β-glukanene har, sier Anne Rieder.

Mekanismen forskerne studerte var hvorvidt β-glukaner fra korn og gjær bidrar til utskillelse av spesielle immunresponsrelaterte signalstoffer fra tarmepistelceller. Det viste seg at bare partikulært gjær β-glukan har en slik effekt. Når forskerne kommer frem til korrekt virkemekanisme for de ulike β-glukanene, er neste steg å lage β-glukaner med spesielle egenskaper for å maksimere effekten. .

Fakta om doktorgraden
Anne Rieder er utdannet matteknolog fra Universität Hohenheim, i Tyskland. Hun disputerer 12. april ved Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag. Avhandlingens tittel er «Dietary immune-modulation – carbohydrate specific effects of cereal and yeast β-glucans” og veiledere er Professor Svein Olav Kolset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, samt forskerne Svein Halvor Knutsen og Stine Grimmer, begge Nofima.

Doktorgraden er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).

Etter avsluttet disputas, fortsetter Anne Rieder som post doc i Nofima. I første omgang vil hun jobbe med analysemetoder for å undersøke effektene av å tilsette β-glukan i juice og kornprodukter.

 Mat og helse  

Relatert innhold