Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Restråstoff fra sild testes i forhold til nye medisiner

- Min avhandling viser at det er viktig å studere proteiners interaksjoner med mindre molekyler. I forsøkene er det anvendt mindre molekyler fra sild sammen med enzym fra HIV-virus. Vi ser at disse molekylene har påvirket enzym fra HIV-virus. Det sier Tony Christopeit. Han er ansatt som forsker innen marin bioteknologi ved matforskningsinstituttet Nofima. 14. februar i år disputerte han og forsvarte sin doktorgrad med tittelen «Protein Interaction Studies with Low Molecular Weight Ligands».

– Min avhandling viser først og fremst hvor viktig det er å studere proteiners interaksjoner for å forstå legemidlenes funksjoner, sier Christopeit. Han understreker at hans resultater i beste fall er et første lite skritt på en lang vei mot en eventuell ny medisin.

Han viser til BACE1 – et membran-protein som er et viktig spor på vei mot medisin for Alzheimers sykdom og blandt annet hvordan man kan forbedre utvikling av nye BACE1 hemmere.

– Hva er linken mellom HIV-medisin og råstoff fra sild ved Nofima i Tromsø?

– Nofima driver blant annet med marin bioprospektering og her er det vanlig å utforsker råstoff fra fisk og andre havdyr. Sild har vi valgt fordi det i Nord-Norge er tilgang på store mengder norsk vårgytende sild av høy kvalitet. I sild fant vi stoff som reduserte aktiviteten hos ulike proteaser (enzymer) som er viktig i utvikling av ulike sykdommer. Dette gjaldt blant annet HIV-1-proteasen, sier Tony Christopeit.

Christopeit er tysk statsborger og studerte kjemi og bioteknologi i sitt hjemland. For å ta doktorgraden reiste han til Universitetet i Uppsala i Sverige.

 Marin bioteknologi  

Relatert innhold