Det er det på innsiden som teller

Hvor mye fett er det inni kjøttet? Hvor mye mat er det inni krabba? Hvor søtt er eplet? Å gi svar på hva som finnes inni matvarer uten å dele eller skade dem åpner nye markedsmuligheter.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

QVisjon er trukket frem som et suksesseksempel i forskningsmeldingen «Lange linjer – kunnskap gir muligheter». Her følger en redegjørelse for forskningen, utviklingsarbeidet og ikke minst mulighetene.

Det er nettopp mulighetene som har gjort prosessanalyse for matindustrien til et satsingsområde for TOMRA Sorting Solutions. For å lykkes, kreves avansert måleteknikk, og  med hjelp fra forskningsinstituttene Nofima og Sintef har TOMRA Sorting Solutions utviklet måleinstrumentet QVision.

– Kompetansen hos forskningsinstituttene Nofima og Sintef har vært  sentral i utviklingsfasen. De har spisskompetanse på områder der vi selv ikke har det. Mens vi er ekspertene på spektroskopi og industrialisering, har Nofima spisskompetanse innen bestanddelene i mat og målemetoder for å kunne analysere disse  og Sintef innen optikk, sier Geir Stang Hauge, ansvarlig for prosessanalyse i TOMRA Sorting Solutions.

Startet som grunnforskningsprosjekt, har nå et solid teknologisk forsprang
Allerede på midten av 1990-tallet startet Nofima grunnforskningsprosjekt med mål om å utvikle robuste måleteknikker og instrumenter for bruk i matproduksjon. Seniorforsker Jens Petter Wold som har ledet arbeidet helt siden starten er sikker på at vi bare er i begynnelsen av kommersialiseringsfasen.
– Markedspotensialet er stort. Mange aktører innen matproduksjon vil kunne ha nytte av mulighetene teknologien byr på, sier Wold.

Langsiktig utviklingsarbeid er nøkkelen også for TOMRA. De fleste forbinder TOMRA med panteautomater og resirkulering, og det er nettopp spektrometerteknologien brukt i avfallssortering som danner utgangspunktet for QVisions teknologi. Med 20 års utviklingserfaring av denne teknologien har de et stort teknologisk forsprang på konkurrentene.

Satsingen på kvalitetsmåling  av matvarer startet for TOMRAs del i 2005. De tok kontakt med Nofima som så store muligheter for matindustrien og hadde de riktige kontaktene. Denne typen utviklingsarbeid krever et bredt faglig samarbeid.

I tillegg til prosessanalyse av mat, har TOMRA Sorting Solutions i 2011 og 2012 satset stort innom kvalitets sortering av mat. Gjennom oppkjøp og egen utvikling er TOMRA Sorting Solutions i dag ledende innen sortering av mat, med over 500 personer som jobber med løsninger for matindustrien.

Overfladiske konkurrenter
Flere produsenter utvikler utstyr som likner på QVision og er basert på samme type lys – NIR som står for Nær Infra Rød. NIR-lys absorberes av ulike kjemiske forbindelser og kan derfor brukes til å måle for eksempel mengden fett, vann og protein mange matvarer.

Det unike med den spesialutviklede NIR-skanneren QVision er evnen til å «se» inni matvarene og ikke bare på overflaten.
– Dette gir langt mer presise målinger og mange interessante muligheter. Produktet vårt er dessuten vanskelig å kopiere fordi det er utviklet med utgangspunkt i vår kjerneteknologi og bak denne ligger det 20 års erfaring med spektrometerutvikling, påpeker Hauge.

Det har vært en rekke matfaglige utfordringer på veien for å få NIR-skanneren til å fungere optimalt. – Det handler blant annet om å takle høydeforskjeller på matvarene, kompensere for temperaturforskjeller og håndtere effekter av strølys fra omgivelsene, forteller Wold.

Størst potensiale i kjøttindustrien
Frem til for omtrent ett år siden har TOMRA stort sett brukt tiden på å utvikle utstyret, men nå er de over i salgsfasen og har fått et godt feste i markedene i USA, Tyskland, Storbritannia og Spania.

Samtidig fortsetter Tomra utviklingsarbeidet og samarbeidet med forskningsinstituttene i Norge, for å finne frem til ytterligere nye løsninger.
-Vi satset først på sjømat, men for oss har det vist seg at kjøttmarkedet er det desidert største, spesielt internasjonalt. Vi satser nå på å utvikle flere løsninger for kjøttindustrien og i dette utviklingsarbeidet har vi med oss Nortura og i tillegg Nofima, Sintef og Animalia, sier Hauge.

Siden 2008 har mesteparten av utviklingsarbeidet dreid seg om kartlegging av kjøttkvalitet. Like fullt er det flere sjømatprodusenter som har nytte av QVision. Et eksempel er krabbeprodusenten HitraMat. De bruker systemet for å måle matinnholdet i levende krabber og kan dermed sortere dem til ulike anvendelser.

Investeringen betaler seg raskt
Den viktigste grunnen til kjøttindustriens interesse er de store inntjeningsmulighetene ved bedre målinger av fett. Ved å måle fettinnhold direkte i produksjonsprosessen kan kvaliteten styres bedre og produsentene kan fjerne produktvariasjon. Da spares det penger både ved å fjerne klager på for høyt fettinnhold og fordi produktet ikke blir produsert for magert.  I tillegg kan kvaliteten på innkjøpt råvare kontrolleres. For kjøttprodusentene betyr det at de kan lage bedre produkter, utnytte råvarene bedre og effektivisere produksjonen.

Forskningen med å utvikle robuste måleteknikker har pågått lenge, og hatt flere finansiører. Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Norges Forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringensforskningfond har alle vært viktige i så måte.

 Råvare og prosess  

Relatert innhold