Fast fisk for forskning

Matforskningsinstituttet Nofima har inngått en treårig samarbeidsavtale med Universitetet i Nordland.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen
Kontaktperson
Portrettbilde av Morgan Lillegård
Morgan Lillegård

Kommunikasjonsdirektør
Tlf.: +47 416 10 130
morgan.lillegard@nofima.no

Hensikten med samarbeidsavtalen er å styrke forskningen og etter- og videreutdanningen ved institusjonene.

Øyvind Fylling-Jensen, som er Nofimas administrerende direktør, understreker at samarbeidsavtalen blant annet skal fremme gode, faglige relasjoner manifistert gjennom felles prosjektsøknader og – tilbud.

– Nofima og Universitetet i Nordland har gjennom denne samarbeidsavtalen en unik mulighet til å utnytte våre fortrinn som forskningsinstitusjoner på en best mulig måte når det gjelder infrastruktur, kunnskapsbase og vår generelle evne til kompatibilitet, ikke minst når det gjelder muligheten for tverrfaglige problemstillinger, sier Fylling-Jensen.

Samarbeidsavtalen åpner for å dele forskningsfaglig kompetanse mellom institusjonene på en mer systematisk måte.

– Nofima er en viktig aktør i forskningen rundt norsk matproduksjon. For Universitetet i Nordland er det våre stipendiater, særlig fra Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur som kan ha faglig og praktisk nytte av avtalen, men vi håper at våre samfunnsvitere og økonomer på sikt kan omfattes av denne samarbeidsavtalen med Nofima, som vi har stor tro på, sier rektor Pål A. Pedersen.

Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 410 ansatte. Årlig omsetning er rundt 500 millioner kroner.

Universitetet i Nordland har over 6000 studenter, 620 ansatte og en årlig omsetning på i underkant av 600 millioner kroner.

Relatert innhold