Fôrspillet kan reduseres og fôrinntaket økes

- Laksenæringa kan øke effektiviteten og spare kostnader på å optimalisere fôrkvalitet og foringsutstyr, sier Maike Marlene Oehme, som forsvarer sin doktorgrad om temaet ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1. mars.

Kontaktperson
Portrettbilde av Turid Synnøve Aas
Turid Synnøve Aas

Forsker
Tlf.: +47 71 40 01 37
synnove.aas@nofima.no

Doktorgradsarbeidet er finansiert av CREATE (Centre for Research-Based Innovation in Aquaculture Technology, SFI) og er utført ved Nofima Sunndalsøra.

Oehme peker på viktige faktorer for god kostnadseffektivitet og full utnyttelse av kostbare fôrressurser: Best mulig teknisk kvalitet på fôret, optimalisering av utfôringsanleggene, god spredning av fôr i merd og minst mulig tap av fôr.

Maike Marlene Oehmes doktorgradsarbeid har økt kunnskapen om utnyttelsen av fôrressurser ved å redusere fôrspill i oppdrett av laksefisk, og samspillet mellom teknisk og ernæringsmessig kvalitet av fôret.

Hun har studert dannelse av støv og små partikler fra fôr med ulik fysisk kvalitet i et luftbasert utfôringsanlegg med ulik utmatings- og lufthastighet. Hun har også studert variasjon i fordelingen av fôr i merd med bruk av to ulike spredere og ulike innstilinger på utfôringsanlegget. I tillegg har samspillet mellom teknisk fôrkvalitet vært studert i forhold til fôrinntak og fôrutnyttelse.

Doktorgradsarbeidet har også hatt fokus på å predikere biologisk utnyttelse av fôret utfra tekniske analyser av fôret.

Hovedkonklusjonen fra arbeidet er at både fôrets tekniske kvalitet og optimalisering av utstyret i forbindelse med fôring kan redusere forspill og øke fôrinntaket hos laksefisk. Arbeidet har også vist at fôr med høy teknisk kvalitet som er optimalisert med hensyn til å minimalisere støvdannelse, kan ha negativ effekt på fôrinntak.

– Det er derfor viktig å ha fokus på samspillet mellom pelletskvalitet og fôrinntak. Det er fortsatt stort behov for metodeutvikling for å kunne studere dette samspillet, sier dr. Turid Synnøve Aas ved Nofima.

Hun har vært veileder for Oehme sammen med dr. Mette Sørensen (Nofima, UMB), dr. Torbjørn Åsgård (Nofima), dr. Bendik Fyhn Terjesen, Tore Andreas Samuelsen (Nofima) og dr. Kjell Arne Rørvik (Nofima UMB).

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold