Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur

Når en ressurs utnyttes maksimalt i mengde kan verdien bare økes ved å gjøre hver kilo vi høster mere verdt, gjennom markedsarbeid, økt effektivitet og bedret kvalitet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sjurdur Joensen
Sjurdur Joensen

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 62 237
sjurdur.joensen@nofima.no

Fiskeri- og kystdepartementet opprettet i 2010 et nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur (FBA) ved Nofima i Tromsø.

Senteret skal særlig arbeide med lagring av levende torsk og ha nært samarbeid med næringens aktører, både i flåte og landindustri, og særlig bedrifter som driver med oppfôring av torsk. Aktivitetene skal ha verdikjedeperspektiv og utvikle produkter og metoder som øker ressursens verdi.

Mange arter

Verdiøking gjennom oppfôring og bedret kvalitet karakteriserer aktiviteten vi kaller levende lagring av sjømat eller fangstbasert akvakultur (FBA).

Gjennom å holde torsk, rødspette, kongekrabbe eller kreps levende etter fangst og omsette den når kvaliteten eller markedet er optimalt, kan verdien i mange tilfeller mangedobles. Levende sjømat er ikke bearbeidet, men et svært foredlet produkt.

Ved Nofimas senter for fangstbasert akvakultur skal det utføres grunnleggende og anvendt forskning innen fangst, transport og lagring av fisk og skalldyr. Lagring og oppfôring av torsk fanget om våren og slaktet på høsten vil danne grunnstammen ved senteret, men også en rekke andre arter vil inngå i aktiviteten.

Nofima har inngått et prosjektsamarbeid med Vesterålen Fiskeripark for å skape en møteplass hvor forskere og fiskere møtes for å utvikle konsepter rundt levendelagring.

Havforskningsinstituttet er en sentral samarbeidspartner for senteret og deltar i en lang rekke prosjekter.

Teknologi og velferd

Fangstbasert akvakultur stiller særlige krav til at vi ivaretar dyrenes velferd. Teknikker og metoder som utvikles må derfor dokumenteres i forhold til hvor skånsomme de er.

Det er et sentralt mål å utvikle beskrivelser og veiledninger som kan danne grunnlag for ”Beste praksis”. Teknologiene kan utvikles separat i de ulike fiskeriene, men det er også svært mye å hente i sektorovergripende aktiviteter; nye slaktemetoder utviklet i laksenæringen kommer til å få stor betydning innen behandling av store fangster av fisk.

Forsøk innen fysiologi og toleranser i forbindelse med fangst, transport og lagring vil derfor være sentrale.

Forsøk ute og hjemme

Det meste av forskningen vil foregå om bord i fartøyet, men det er også behov for å studere hvordan fangsten og transport påvirker dyrene i detalj. Slike eksperimentelle studier vil foregå ved Nofimas laboratorier, i kar eller merd.

Det etableres et eget mottak for levende skalldyr ved Nofima i Tromsø. Her vil det utvikles nye transportmetoder for blant annet kongekrabbe og sjøkreps og sjømatprodusenter kan her dokumentere kvaliteten i sin egen produksjon.

 Fangstbasert akvakultur  

Les mer om:

Relatert innhold