– Må prioritere steder med størst reiselivspotensial

Det offentlige bør prioritere å støtte reiselivsbedrifter som ligger nært sentrale trafikknutepunkter, hvor det er høy kvalitet på overnatting og mat, og hvor turistene kan velge blant en «smørbrødliste» av naturbaserte aktiviteter, skriver Nofima-forsker Trude Borch i en ny bok.

Med en økende interesse for å oppleve uberørt natur, utendørsaktiviteter, tradisjonelle levemåter samt fred og ro har distriktene et potensial for å utvikle naturbasert reiseliv.

Men med en perifer beliggenhet langt fra turistene, samt knapphet på kapital og arbeidskraft, opplever disse områdene også store utfordringer.

– Kombinasjonen av avstand til sentrale turistmarkeder og knapphet på reiselivsrelevante ressurser i utkantene tilsier at de områdene med størst potensial for reiselivsutvikling bør prioriteres. Dette fordrer at en tildeling av økonomiske ressurser, eksempelvis fra det offentlige, baseres på en gjennomgang av ulike områders potensial for reiselivsutvikling, sier Nofima-forskeren.

I et kapittel i boka «Turisme i distriktene» trekker hun frem vinterturisme i Troms fylke som et eksempel.

– Dagens turister stiller mange og høye krav. De vil ikke reise langt når de først er kommet frem, de vil ha høy kvalitet både på overnatting og mat, og de vil kunne velge blant mange forskjellige naturbaserte aktiviteter. Dette kan forklare Tromsø-regionens suksess i satsingen på vinterturisme, sier Borch.

Boken «Turisme i distriktene» er utgitt på Tapir akademisk forlag. Redaktører er Magnar Forbord, Gunn-Turid Kvam og Martin Rønningen.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold