Det var rift om plassen på kurset i levendelagring som Nofima og partnere arrangerte i Honningsvåg i mai.
Det var rift om plassen på kurset i levendelagring som Nofima og partnere arrangerte i Honningsvåg. Foto: Ragnhild Aven Svalheim/Nofima

Lanserer bok om levendelagring

En ny håndbok viser vei for alle som har planer om å starte opp med levendelagring av torsk/fangstbasert akvakultur.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn-Steinar Sæther
Bjørn-Steinar Sæther

Seniorrådgiver bistilling
Tlf.: +47 77 62 92 28
bjorn.s.sather@uit.no

En ny håndbok viser vei for alle som har planer om å starte opp med levendelagring av torsk/fangstbasert akvakultur.

Fakta om levendelagring

Levendelagring, også kalt fangstbasert akvakultur, handler om å hente inn levende dyr fra naturen, og deretter lagre dem eller fôre dem frem til de slaktes.

Målsettingen er å øke biomassen, forbedre råstoffkvaliteten og muligheten til å opptre strategisk i forhold til markedene ved selv å bestemme når fisken skal slaktes og selges.

For eksempel er torskefisket preget av en kort og hektisk sesong. Dersom man fanger torsken og holder den i live, kan man sørge for at det er fersk torsk tilgjengelig på markedene gjennom hele året, og ikke bare i den korte fangstsesongen.

Boka er basert på mange tiår med forskning og forteller hva som kreves av utstyr og prosedyrer for å kunne lykkes med denne nye fangstformen.

Den gir gode råd om alt fra hvordan man mest skånsomt fanger torsken, hvordan man holder den i live, utforming av fiskebåter, overføring til merd og eventuell oppfôring.

Håndboka er skrevet av forskerne Kjell Midling ved matforskningsinstituttet Nofima i Tromsø og Bjørnar Isaksen ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

– I tillegg til forskning er svært mye av kunnskapen om levendelagring basert på prøving og feiling. Når nye fartøy har meldt sin interesse for dette fiskeriet, har uerfarne fiskere ofte startet uten noen form for opplæring, og samme feil har dessverre altfor ofte blitt gjentatt. Målet med boka er å øke interessen for det som gir verdens beste kvalitet på torsk, sier de to forfatterne Kjell Midling og Bjørnar Isaksen.

Den nye håndboka er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Den er tilgjengelig i PDF-versjon og kan lastes ned gratis her.

 Fangstbasert akvakultur    Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold