Forskningsprosjekt om havbruksnæringens legitimitet

Norges forskningsråd ved Havbruksprogrammet har bevilget 4,2 millioner kroner til et treårig prosjekt om havbruksnæringas legitimitet på lokalt nivå og forhold som påvirker tilgangen til areal i kystsonen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ingrid Kvalvik
Ingrid Kvalvik

Seniorforsker
Tlf.: +47 990 46 517
ingrid.kvalvik@nofima.no

Et hovedmål med studien er å kartlegge og analysere beslutningsprosesser knyttet til planlegging og tildeling av areal til havbruk.

Havbruksnæringen er ei viktig næring med stort utviklingspotensial, men tilgang til tilstrekkelig og velegnet areal i kystsonen er en kritisk forutsetning for å realisere næringens verdiskapingspotensial.

Det er kommunene som sitter med nøkkelen til bruken av arealene i kystsonen.

Et viktig spørsmål er dermed hvorfor noen kystkommuner ønsker å tilrettelegge for havbruk, mens andre ikke tilrettelegger arealer til havbruksnæringa. Studier av samspillet mellom havbruksbedrifter og lokalsamfunn, mellom næringsaktører og kommuner, samt forholdet mellom myndigheter på ulike nivå vil stå sentralt i prosjektet.

Prosjektpartnere er Nofima, Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og Kunnskapsparken i Bodø, som er prosjekteier og leder av havbruksklyngen NCE Aquaculture.

 Markedsforskning  

Relatert innhold