Forskning for sunn og trygg norsk mat

Ti nye strategiske forskningsprogrammer starter nå opp hos matforskningsinstituttet Nofima. Målet med forskningen er å sikre nok sunn og trygg norsk mat. Programmene spenner over flere områder koblet til dette målet, og er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

Kontaktperson
Portrettbilde av Camilla Røsjø
Camilla Røsjø

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 413 22 200
camilla.rosjo@nofima.no

Med utgangspunkt i råvarekunnskap om hver enkelt matvare dreier det seg om forskning som skal sikre:

– mat for en bedre helse der grønnsaker, frukt, bær, korn og oljer vil få størst oppmerksomhet
– forutsigbar produksjon av norsk hvete og kjøtt – også fremover
– emballasje som beskytter og bevarer maten, slik at mindre mat kastes
– utvikling av måle- og styreinstrumenter for blant annet økt matkvalitet, samt råvare- og prosessforståelse
– økt kunnskap om mikroorganismer og hvordan disse kan styres, slik at maten er trygg, sunn og bærekraftig.
– utvikling av analyser og metoder som gjør det enklere å tolke innsamlede data, også når datasett fra flere ulike fagfelt, som for eksempel forbrukerforskning, mikrobiologi og emballering, skal samhandle.

Maten blir ikke sunn før den er spist
For å bidra til at flere får et kosthold basert på sunn og velsmakende mat, er sensoriske strategier og forbrukerinnsikt viktig. Det handler om å øke kunnskapen om hvordan sensoriske egenskaper oppfattes og hvordan dette kan måles.

Så må næringen følge opp med sunne matinnovasjoner. For forskerne i Nofima blir det viktig å hjelpe bedriftene i arbeidet med å utvikle løsninger som løser problemer for forbrukerne. Et sentralt område i innovasjonsforskningen blir å utvikle nye metoder som kartlegger forbrukerbehov på en rask og effektiv måte – og som er skreddersydd for matnæringen. Målet for metodene er å lære mest mulig på kortest mulig tid.

Godt rustet til å hjelpe matnæringen
– Disse strategiske forskningsprogrammene utgjør kjernen i vår grunnleggende forskning, og vi er godt fornøyd med at årets bevilgning er økt til 62,7 millioner, fra 53,6 millioner i 2012. At vi i tillegg har fått penger til to stipendiater og sekretariatet i et nytt nettverksprogram gjør at vi føler oss ekstra godt rustet til å hjelpe næringen med deres utfordringer, sier Camilla Røsjø, direktør for divisjon Mat i Nofima.

Utover midlene til de strategiske forskningsprogrammene deltar Nofima i syv av de 21 kompetanseprosjektene med næringsmedvirkning (KPN-prosjekter) som starter opp i 2013. Disse støttes med midler fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

– For norsk næringmiddelindustri og primærproduksjon er det avgjørende å ha forskning på høyt internasjonalt nivå ved Nofima. Nesten halvparten av midlene fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter går til Nofimas strategiske forskningsprogrammer. Vi forventer at denne forskningen vil legge et godt grunnlag for å gjøre norsk næringsmiddelindustri mer konkurransedyktig, sier styreleder Per Harald Grue i FFL/JA.

Relatert innhold